Strona Główna BIP Strona Główna
- STRONA GŁÓWNA -
 

 

Witamy na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze.

...................................................................................................................................................................

 

INFORMACJE:

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Zielonej Górze
ul. Urszuli 8
65-147 Zielona Góra
tel. 261 648 329

Godziny urzędowania:

Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:
730 - 1800
730 - 1530
730 - 1530
730 - 1530
730 - 1530

...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................


 

"Tymczasowa Ustawa o powszechnym obowiązku służby wojskowej"

Dziennik Praw. Poz. 27 i 28 z dnia 27.X.1918 roku - dokument archiwalny

 

<<POBIERZ DZIENNIK>>


...................................................................................................................................................................

 


...................................................................................................................................................................

► NABÓR NA III TURNUS (2018) DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH

UWAGA !!! Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze prowadzi nabór na III turnus (2018) do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych.
SZKOLENIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE od 04 września 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.

Osoby zainteresowane odbyciem służby proszone są o zgłaszanie się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze w celu złożenia wniosku o przyjęcie do służby przygotowawczej.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
• niekarana za przestępstwo umyślne,
• posiadają obywatelstwo polskie,
• odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
• wiek co najmniej osiemnaście lat,
• wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

W czasie szkolenia kandydaci otrzymują:
• bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie,
• wynagrodzenie w wysokości ok. 960 zł miesięcznie,
• profesjonalne przeszkolenie przygotowujące do służby zawodowej,
• bezpłatna opieka medyczna i stomatologiczna,
• zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca pełnienia służby,
• możliwość zatrudnienia w charakterze żołnierza zawodowego.

KONTAKT
Wojskowa Komenda Uzupełnień
tel.: 261 648 324, 261 648 553
e-mail:wkuzielonagora.rekrutacja@ron.mil.pl

...................................................................................................................................................................

► WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

 


Osoby zainteresowane służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej zapraszamy do funkcjonujących w WSzW
w Zielonej Górze oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze punktów informacyjnych
dla kandydatów do służby w WOT.
Dane kontaktowe punktów informacyjnych:
WSzW w Zielonej Górze: tel: 261 648 532/261 648 512,
adres e-mail: wszwzgora.rekrutacja@ron.mil.pl
WKU w Zielonej Górze: tel: 261 648 552/261 648 332,
e-mail: wkuzielonagora.rekrutacja@ron.mil.pl


...................................................................................................................................................................

 

 


...................................................................................................................................................................

 

 

 "W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu…

– Początek preambuły Ustawy o ustanowieniu
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych


...................................................................................................................................................................