Strona Główna BIP Strona Główna
AKTUALNOŚCI
 

► NABÓR NA II TURNUS (2018) DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH

UWAGA !!! Wojskowa Komenda Uzupełnień w Zielonej Górze prowadzi nabór na II turnus (2018) do służby przygotowawczej w korpusie szeregowych.
SZKOLENIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE od 07 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Osoby zainteresowane odbyciem służby proszone są o zgłaszanie się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze w celu złożenia wniosku o przyjęcie do służby przygotowawczej.

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba:
• niekarana za przestępstwo umyślne,
• posiadają obywatelstwo polskie,
• odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
• wiek co najmniej osiemnaście lat,
• wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

W czasie szkolenia kandydaci otrzymują:
• bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie,
• wynagrodzenie w wysokości ok. 960 zł miesięcznie,
• profesjonalne przeszkolenie przygotowujące do służby zawodowej,
• bezpłatna opieka medyczna i stomatologiczna,
• zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca pełnienia służby,
• możliwość zatrudnienia w charakterze żołnierza zawodowego.

KONTAKT
Wojskowa Komenda Uzupełnień
tel.: 261 648 552, 261 648 553
e-mail:wkuzielonagora.rekrutacja@ron.mil.pl

...................................................................................................................................................................

► WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ


Osoby zainteresowane służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej zapraszamy do funkcjonujących w WSzW
w Zielonej Górze oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze punktów informacyjnych
dla kandydatów do służby w WOT.
Dane kontaktowe punktów informacyjnych:
WSzW w Zielonej Górze: tel: 261 648 532/261 648 512,
adres e-mail: wszwzgora.rekrutacja@ron.mil.pl
WKU w Zielonej Górze: tel: 261 648 552/261 648 332,
e-mail: wkuzielonagora.rekrutacja@ron.mil.pl

...................................................................................................................................................................

► Kwalifikacja wojskowa 2018

W dniu 09 lutego 2018 roku rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa dla miasta Zielona Góra. Osobom stającym do kwalifikacji wojskowej zostanie orzeczona zdolność do czynnej służby wojskowej, wydany wojskowy dokument osobisty oraz założona ewidencja wojskowa. Ponadto podczas kwalifikacji wojskowej przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze wraz z przedstawicielami 4-go Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku promują wszystkie ochotnicze formy służby wojskowej: służbę przygotowawczą, terytorialną służbę wojskową, NSR, zawodową służbę wojskową, szkolnictwo wojskowe oraz Legię Akademicką.

Tekst: K. Jakubowska
Zdjęcia: K. Łada
...................................................................................................................................................................

► Przekazanie obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze

05 lutego 2018 r. odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze zgodnie z rozkazem Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej objął ppłk Grzegorz TUCHOLSKI.

Tekst: mjr A. Kozar
Zdjęcia: K. Jakubowska
...................................................................................................................................................................

► Kwalifikacja wojskowa 2018 powiat krośnieński

W dniu 01 lutego 2018 roku rozpoczęliśmy kwalifikację wojskową dla powiatu krośnieńskiego. Do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Krośnie Odrzańskim stawi się w tym roku około 400 osób. Są to mężczyźni urodzeni w 1999 roku, mężczyźni nie posiadający określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej i ochotniczki, które wiążą swoją przyszłość ze służbą wojskową. Osoby stające do kwalifikacji wojskowej mają orzekaną zdolność do czynnej służby wojskowej, zakładaną ewidencję wojskową oraz wydawany wojskowy dokument osobisty. Podczas trwania kwalifikacji przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień promują ochotnicze formy służby wojskowej. Osobom zainteresowanym wyjaśniają zasady podjęcia służby przygotowawczej w ramach NSR, zachęcają do nauki w szkołach wojskowych, służby zawodowej oraz w Wojskach Obrony Terytorialnej. Ratownicy z 44 Wojskowego Oddziału Gospodarczego codziennie przeprowadzają zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz promują zdrowy tryb życia.

Tekst: K. Łada
Zdjęcia: K. Łada
...................................................................................................................................................................

► Promocja w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

W dniu 31 stycznia 2018 r. Przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze przeprowadził z uczniami klas III i IV Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze zajęcia na temat szkolnictwa wojskowego i ochotniczych form służby wojskowej.

Tekst: K. Łada
Zdjęcia: K. Łada
...................................................................................................................................................................

► Promocja w Zespole Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

W dniu 29 listopada 2017r. przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze Pani Anna STASIŃSKA przeprowadziła z uczniami klas III i IV Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze zajęcia na temat "SZKOLNICTWO WOJSKOWE I OCHOTNICZE FORMY SŁUŻBY WOJSKOWEJ".

zdjęcia: A. Stasińska
Tekst: A. Stasińska
...................................................................................................................................................................

► Ćwiczenia wojskowe w WKU

W dniach 04-06.10.2017r w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zielonej Górze odbyły się ćwiczenia żołnierzy rezerwy. W szkoleniu uczestniczyli oficerowie i podoficerowie powoływani do pełnienia służby po ogłoszeniu mobilizacji. Ćwiczenia przygotowały żołnierzy rezerwy do wykonywania zadań na stanowiskach służbowych zgodnie z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi. W trakcie ćwiczeń żołnierze zapozanli się ze służbą w WKU, wykonywanymi zadaniami, odbyli strzelania z broni etatowej oraz uczestniczyli w treningu sztabowym WKU. Pogoda dopisała tak jak w zeszłym roku - była taktyczna. Ale nasi żołnierze są twardzi jak granit.
Serdecznie dziękujemy za wspaniały wysiłek dla naszej Ojczyzny.

Tekst: mjr W. Frydrych
Zdjęcia: A. Sekulski
...................................................................................................................................................................

► Promocja służby wojskowej w LO Sulechów

12 września 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie Katarzyna ŁADA specjalista Wydziału Rekrutacji przeprowadziła zajęcia z młodzieżą z klasy wojskowej na temat „Uregulowań prawnych służby wojskowej- zawodowej i terytorialnej” z godnie z wprowadzonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych „Edukacja Wojskowa”.

Tekst: K. Łada
Zdjęcia: kpt. J. Litwa
....................................................................................................................................................................

► Przekazanie obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze

25 sierpnia 2017 r. odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień majorowi Wojciechowi FRYDRYCHOWI, który czasowo będzie pełnił tę funkcję. Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej płk Grzegorz DYRKA objął stanowisko szefa WSzW w Zielonej Górze.

Tekst: K. Łada
Zdjęcia: K. Łada
....................................................................................................................................................................

► W ZIELONEJ GÓRZE UCZCZONO PAMIĘĆ OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

W poniedziałek 10 kwietnia na Cmentarzu Komunalnym w Zielonej Górze przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej odbyły się uroczystości upamiętniające 96 ofiar polskiej delegacji, które zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w drodze do Katynia.

Obchody na zielonogórskiej nekropolii rozpoczęły się o godzinie 8.41 od dźwięku syren strażackich, które rozległy się na cmentarzu i w całym mieście.

Dalsze uroczystości odbyły się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Oficer 4 pułku odczytał Apel Pamięci, a dla upamiętnienia pamięci ofiar katastrofy w jej 7. rocznicę oddane zostały salwy honorowe.

W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich organizacje kombatanckie, harcerze i mieszkańcy miasta. Wojewódzki Sztab Wojskowy i Wojskowa Komenda Uzupełnień reprezentowane były przez żołnierzy i pracowników. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zielonej Górze złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy smoleńskiej.

Tekst: mjr G. Dyl
Zdjęcia: M. WasilewskiI
...................................................................................................................................................................

► Batalion Reprezentacyjny WP

Zostań żołnierzem Batalionu Reprezentacyjnego WP.

Kwalifikacje do Batalionu Reprezentacyjnego w Warszawie w korpusie szeregowych zawodowych w 2018 roku odbywać się będą:
- 08 marca
- 12 kwietnia
- 10 maja
- 14 czerwca
- 12 lipca
- 16 sierpnia
- 13 września
- 11 października
- 15 listopada
- 13 grudnia
Zainteresowanych służbą w tej wyjątkowej jednostce serdecznie zapraszamy.


...................................................................................................................................................................

► Ważna informacja

- Informuję, że planuje się uruchomienie procesu powołania żołnierzy rezerwy do zawodowej służby wojskowej w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej (1 PBOT w Białymstoku, 2 LBOT w Lublinie, 3 PBOT w Rzeszowie, 25 bOT w Białymstoku, 5bOT w Siedlcach, 23 bOT w Lublinie, 24 bOT w Rzeszowie).
W związku z powyższym osoby zainteresowane powołaniem do służby w korpusie oficerów i podoficerów proszone są o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień pod nr tel. 261-648-332.

...................................................................................................................................................................

► Kwalifikacja wojskowa 2017

W dniu 10 marca 2017 roku rozpoczęliśmy kwalifikację wojskową dla powiatu krośnieńskiego. Do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Krośnie Odrzańskim stawi się w tym roku około 400 osób. Są to mężczyźni urodzeni w 1998 roku, mężczyźni nie posiadający określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej i ochotniczki, które wiążą swoją przyszłość ze służbą wojskową. Osoby stające do kwalifikacji wojskowej mają orzekaną zdolność do czynnej służby wojskowej, zakładaną ewidencję wojskową oraz wydawany wojskowy dokument osobisty. Podczas trwania kwalifikacji przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień p. Katarzyna Łada i p. Arkadiusz Sekulski promują ochotnicze formy służby wojskowej. Osobom zainteresowanym wyjaśniają zasady podjęcia służby przygotowawczej w ramach NSR, zachęcają do nauki w szkołach wojskowych jak i służby zawodowej. Ratownicy z 44 wojskowego Oddziału Gospodarczego przeprowadzają zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz promują zdrowy tryb życia.

Tekst: K.Łada
Zdjęcia: K.Łada
...................................................................................................................................................................

Zostań żołnierzem zawodowym!

Trwa nabór do zawodowej służby wojskowej

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce ZAWÓD ŻOŁNIERZ > Wolne stanowiska

....................................................................................................................................................................

► Żołnierze rezerwy zainteresowani odbyciem ćwiczeń wojskowych prosimy o kontakt z WKU osobiście lub tel. 261 648 334, 261 648 325 ! !

► UWAGA ! ! ! uruchomiono nowe usługi umożliwiające wnoszenie podań za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

- Informowanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą;
- Powiadomienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej;
- Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych;
- Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej.
Konfiguracja przeglądarek Firefox i Chrome do właściwego wysłania formularzy:
Firefox
1. Otworzyć przeglądarkę Firefox
2. W polu adresu wpisać: about:config
3. Wyszukać "pdfjs.disabled"
4. Zmienić wartość z "false" na "true"
5. Zrestartować przeglądarkę
Chrome
1. Otworzyć przeglądarkę Chrome
2. W polu adresu wpisać: chrome://plugins/
3. Wyszukać "Chrome PDF Viewer" i nacisnąć "Wyłącz"
4. Wyszukać "Adobe Reader" i nacisnąć "Włącz"
5. Zrestartować przeglądarkę
....................................................................................................................................................................

► Nagrody dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych..... SPRAWDŹ ! ! ! ! !

....................................................................................................................................................................

► Szkolenie z samoobrony kobiet

W dniu 3 grudnia 2016 r. , odbyły się drugie zajęcia z samoobrony kobiet w 5 pułku artylerii w Sulechowie. W szkoleniu aktywnie udział biorą dziewczyny z WKU. Uczestniczki szkolenia uważają, że pomimo tego, iż szkolenie wymaga dużego wysiłku i zaangażowania to jednak spełnia ich oczekiwania i z niecierpliwością oczekują na kolejne zajęcia.

Tekst: A.Wójcik i J.Krawczyk
Zdjęcia: 5 pa
....................................................................................................................................................................

► Święto szkoły podstawowej w Gubinie

24 września 2016r , z okazji 70 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie im. 73 Pułku Ułanów Karpackich, przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze Pani Anna Stasińska oraz kpt. Adam Wielgoś wraz z żołnierzami z 17 Wielkopolskiej Brygady zmechanizowanej z Międzyrzecza wzięli udział w promocji służby wojskowej. Osoby zainteresowane służbą wojskową mogły dowiedzieć się jakie kroki należy poczynić, aby wstąpić w szeregi armii. Główną atrakcją imprezy był pojazd wojskowy "ROSOMAK", który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci, jak również dorosłych.
Przy okazji 70 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie, świętowali również członkowie Stowarzyszenia Ułanów Karpackich z okazji 75 rocznicy obrony twierdzy TOBRUK. Impreza rozpoczęła się uroczystym apelem, a zakończyła licznymi pokazami przygotowanymi przez dzieci tutejszej szkoły, oraz poczęstunkiem w postaci przepysznego ciasta i kawy, a także ciepłą grochówką i domowym bigosem.
Święto Ułanów patronatem objął Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

zdjęcia: kpt. A.Wielgoś
Tekst: A.Stasińska
....................................................................................................................................................................

► Winobranie 2016

W dniu 11 września 2016r. odbyło się uroczyste zakończenie Winobrania. Korzystając z tej okazji, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze Pani Katarzyna Łada wraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze zorganizowali punkt promocyjny służby wojskowej. Zaproszeni goście oraz mieszkańcy Zielonej Góry i okolicznych miejscowości mogli uzyskać informacje na temat procedur rekrutacji do służby przygotowawczej, OT, szkolnictwa wojskowego oraz zawodowej służby wojskowej.

zdjęcia: M.Dublańska
Tekst: K.Łada
....................................................................................................................................................................

► Wręczenie Patentów Oficerskich żołnierzom rezerwy.

zdjęcia: K.Łada
....................................................................................................................................................................

► Kawaler Orderu Virtuti Militari

23.12.2015 r. Antoni Kozłowski odebrał z rąk Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze awans na wyższy stopień wojskowy. Antoni Kozłowski, kawaler Orderu Virtuti Militari, walczył w powstaniu warszawskim. Był specjalistą od niszczenia niemieckich Pantherów. Obecnie ma 92 lata, a od 16 lat mieszka w zielonogórskim Domu Kombatanta. „Pan Antoni to jeden z najznakomitszych mieszkańców naszej placówki. Jest jednym z dwóch żołnierzy w zachodniej Polsce, którzy mogą pochwalić się Orderem Virtuti Militari. Cieszymy się, że ciągle jest z nami - mówi Piotr Mazurek, dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Zielonej Górze. Antoni Kozłowski urodził się w 1923 r. w Kownatach koło Konina. Pierwszy raz za karabin chwycił w 1939 r. Jako żołnierz Armii Krajowej nosił pseudonim Turek. Walczył w powstaniu warszawskim w Śródmieściu pod dowództwem Franciszka Pfeiffera, pseudonim Radwan. W sierpniu '44 został odznaczony Krzyżem Walecznych, a miesiąc później Orderem Virtuti Militari. Po zakończeniu powstaniu przebywał w obozie jenieckim w Dachau. Po wyzwoleniu wstąpił do II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech. „Niestety, losy pana Antoniego nie są zbadane i chyba już na zawsze pozostaną owiane tajemnicą. Ze względu na mocno zaawansowany wiek i stan zdrowia, sam niewiele może o nich opowiedzieć - tłumaczy Krzysztof Dobras, terapeuta Domu Kombatanta. - Ale z tego, co udało nam się dowiedzieć, uciekał kanałem La Manche do Anglii, a jako powstaniec był specjalistą w niszczeniu niemieckich Pantherów – dodaje”. „Do kronik przeszła relacja Pana Antoniego Kozłowskiego z akcji 10 września 1944 r. przy Alejach Jerozolimskich. Batalion "Sokół" szykował się do obrony skrzyżowania. Wezwano pomoc do obsługi granatnika PIAT. Jednym z przysłanych żołnierzy był Antoni Kozłowski. W ciągu paru minut zniszczył dwa niemieckie czołgi. Po wojnie trafił do Szkoły Podchorążych Rezerwy Saperów, która działała przy Brytyjskim Centrum Inżynierskim koło włoskiego Neapolu. Do Polski wrócił w 1947 r. Zamieszkał w Kożuchowie. Ukończył kurs prawniczy, pracował m.in. w wodociągach. Sąsiedzi wspominali, że dopiero po upadku poprzedniego systemu dowiedzieli co nieco o jego wojennych dokonaniach. - Jeszcze kilka lat temu był bardzo aktywnym mieszkańcem naszego domu. To do niego wszyscy zwracali się po porady, on rozstrzygał spory. Prawdziwy autorytet”- dodaje Dobras. .

źródło:

https://www.facebook.com/dpskombatant/photos/pcb.432376083633090/432376013633097/?type=3&theater http://www.1944.pl/historia/powstancze-biogramy/Antoni_Kozlowski_1 https://www.facebook.com/Powstanie-Warszawskie-Kompania-Szturmowa-P-20-455002977845694/ http://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/1,35182,19392255,jak-weteran-antoni-kozlowski-zostal-po-latach-kapitanem.html?disableRedirects=true
....................................................................................................................................................................

► Święto Wojska Polskiego

Obchody Święta Wojska Polskiego zorganizowane w Zielonej Górze w dniu 14 sierpnia 2015r zaszczycili swoją obecnością posłowie, Wojewoda Lubuski, Dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, Prezydent Zielonej Góry, władze samorządowe, przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich oraz byłych żołnierzy zawodowych.
Uroczystość odbyła się na Placu Bohaterów w Zielonej Górze, a poprzedzona była mszą świętą odprawioną przez Biskupa pomocniczego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Uroczystość była doskonałą okazją do promocji Wojska Polskiego. Na parkingu przy Centrum Biznesu zarówno mieszkańcy mogli zobaczyć sprzęt bojowy jakim dysponuje 11DKPanc., w tym czołg Leopard 2A5 i transporter opancerzony Rosomak. Dzięki żołnierzom 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku odwiedzający mogli bliżej zapoznać się z działkiem przeciwlotniczym.
W ich bezpośrednim sąsiedztwie przedstawiciele administracji wojskowej byli do dyspozycji zainteresowanych służbą wojskową. Wyjaśniali pytających na czym polega służba w NSR, oraz jakie warunki należy spełnić aby dostać się do zawodowej służby wojskowej.

Tekst i zdjęcia: kpt. A.Wielgoś
....................................................................................................................................................................

►V Mistrzostwa sportowo-obronne dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 18-20 września 2015r. na obiektach szkoleniowych 23 pułku artylerii przy Alei Wojska Polskiego 54 w Bolesławcu, odbędą się V Mistrzostwa Sportowo-Obronne żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. W tym roku zwycięzcy zawodów, zarówno w kategorii kobiet jak i mężczyzn, otrzymają także możliwość podpisania kontraktów do służby zawodowej. Regulamin mistrzostw, dostępny jest na stronie www.62kompaniaspecjalna.pl
....................................................................................................................................................................

► Wizyta Wojewody Lubuskiego w WKU

W dniu 23 lutego 2015r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zielonej Górze przebywała Wojewoda Lubuski Pani Katarzyna OSOS wraz ze swoim Doradcą, Panem Jarosławem ŚLIWIŃSKIM, Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Panem Waldemarem KAAK oraz Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze Panem płk. Romanem SICIŃSKIM. Podczas wizyty, Szef Wydziału - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień, Pan mjr Wojciech FRYDRYCH, zapoznał Panią Wojewodę z zadaniami wykonywanymi przez WKU. W czasie wystąpienia szczególną uwagę zwrócił na wspólne zamierzenie realizowane przez WKU i organa administracji publicznej szczebla powiatowego i gminnego. Na zakończenie spotkania mjr W. Frydrych przedstawił historię WKU w Zielonej Górze.

Tekst: mjr W.Frydrych
Zdjęcia: K.Łada
....................................................................................................................................................................

► Wręczania kart przydziałów kryzysowych w 4 Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku

W dniu 28 listopada 2014r. w 4 Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku odbyło się uroczyste podpisywanie kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach NSR oraz wręczanie kart przydziałów kryzysowych. W uroczystości udział wzięli dowódca jednostki wojskowej Pan płk Mirosław Szwed, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień Pani Anna Stasińska oraz żołnierze NSR, którzy po raz pierwszy podpisywali kontrakty w 2012 r. i przedłużyli je o kolejne 2 lata. Podczas krótkiego przemówienia dowódca JW. podziękował żołnierzom za żołnierską postawę, życzył sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

Tekst: A.Stasińska
Zdjęcia: mjr M.Urbański
....................................................................................................................................................................

► Święto Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Zielonej Górze w dniu 11 listopada rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela upamiętniająca 96 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po mszy uczestnicy udali się na Plac Bohaterów, gdzie odbyła się uroczystość zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Licznie przybyli mieszkańcy Zielonej Góry zobaczyli apel pamięci i salwę honorową, a następnie program poetycko-muzyczny „Wolność i niepodległość” zaprezentowany przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze. Uroczystość zakończona została złożeniem wieńców pod pomnikiem Bohaterów. Rocznica była okazją do odznaczenia pana Czesława Zdanowicza ze Świebodzina, jednego z ostatnich żyjących w Lubuskiem uczestników Powstania Warszawskiego, który jako 24-latek brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie osiadł wraz z rodziną w Świebodzinie. Odznaczenie odebrał z rąk marszałek Elżbiety Polak.

Na zielonogórskim deptaku mieszkańcy miasta mieli możliwość odwiedzenia plenerowej kawiarni „Niepodległość”. Obok kawiarenki żołnierze z JW 1517 Czerwieńsk wraz z przedstawicielami Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze mjr Adamem Kozarem i Panią Katarzyną Ładą prezentowali umundurowanie i uzbrojenie używane obecnie w armii oraz przedstawiali bieżące oferty służby wojskowej. Prezentacja uzbrojenia i promocja wojska cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Tekst: K.Łada
Zdjęcia: K.Łada, szer. E.Kałużna
....................................................................................................................................................................

► Targi Pracy w Zielonogórskim CEiPM

Dnia 23.10.2014r. w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP odbyły się Targi Pracy i Edukacji zorganizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze. Impreza była częścią trwającego przez cały trzeci tydzień października Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W przedsięwzięciu wzięło udział w sumie 11 wystawców. Byli to przedstawiciele pracodawców, agencji zatrudnienia jak i innych podmiotów oferujących miejsca pracy i aktywizacji zawodowej. Oferta skierowana była przede wszystkim do młodzieży, która w tym roku będzie wchodziła na rynek pracy. W czasie imprezy stoisko Wojskowej Komendy Uzupełnień i Wojewódzkiego Sztabu wojskowego w Zielonej Górze cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przedstawicielki WKU i WSzW w p. Katarzyna Łada oraz p. Magdalena Dublańska przedstawiały bieżące oferty pracy w wojsku, a także opowiadały o możliwościach podjęcia nauki w Wyższych Szkołach Oficerskich oraz przedstawiały wszystkie formy służby wojskowej.

Tekst: K.Łada
Zdjęcia: M.Dublańska
....................................................................................................................................................................

► Targi Kariery

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Środowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego zorganizowało w dniu 21 października 2014r. „Targi Kariery”.
Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się uczniów, zwłaszcza tych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych z pracodawcami, instytucjami kształcącymi i wspierającymi rynek pracy.
Wśród wystawców pojawili się min.: przedstawicielki Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze panie Katarzyna Łada i Magdalena Dublańska, PHU „Kaja”, Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowe Biuro Pracy OHP, Państwowa Inspekcja Pracy, „Audit” Doradztwo Personalne, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Zielonogórski.
Stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Uczniowie zadawali wiele pytań na temat wojskowego szkolnictwa wyższego oraz zawodowej służby wojskowej, chcąc w jak najbardziej świadomy sposób zaplanować swoją zawodową przyszłość.

Tekst: K.Łada
Zdjęcia: K.Łada
....................................................................................................................................................................

► Wizyta Delegacji WKU w Niemczech

W dniu 27.09.2014r. przedstawiciele WKU w Zielonej Górze udali się do miejscowości Strausberg w Niemczech, gdzie wzięli udział w obchodach 20-lecia istnienia Związku Żołnierzy Rezerwy Bundeswery Kraju Związkowego Brandenburgii. Uczestnicy spotkania w centrum miasta zastali funkcjonujące już stanowiska promocyjne Bundeswery informujące zainteresowanych jakie warunki musi spełniać ochotnik ubiegający się o przyjęcie do służby wojskowej, a także czego może oczekiwać w zamian za jej pełnienie. Informowano również o modelach kształcenia wojskowego i rodzajach służby wojskowej. Zadanie to realizowała między innymi załoga samochodu ciężarowego dostosowanego specjalnie do wykonywania zadań promocyjnych, który stał się tym samym mobilnym ośrodkiem promocji Bundeswery. Innym przykładem była Techniczna Szkoła Marynarki w Parow kształcąca marynarzy na potrzeby marynarki wojennej zarówno w korpusie szeregowych, podoficerów jak i oficerów. Obecność delegacji WKU w tym dniu w Strasbergu było też okazją do zobaczenia wyrzutni rakietowej „Patriot” , która została sprowadzona w celach promocyjnych. Punktualnie o godzinie 18.00 rozpoczęła się oficjalna część obchodów Dnia Rezerwisty oraz 20-lecia istnienia Grupy Brandenburskiej Związku Rezerwistów Bundeswery w Akademii Informacji i Komunikacji Bundeswery. Na część oficjalną składały się przemówienia zaproszonych gości przeplatane występami orkiestry Policji Brandenburgii. Wśród przemawiających znaleźli się między innymi Szef Wydziału Rozwoju Bundeswery generał Erhard Drews, Minister Spraw Wewnętrznych Brandenburgii Ralf Holzschuher, burmistrz miasta Strausberg pani Elke Stadeler a także Szef Sztabu Landeskommando Brandenburgii ppłk. Peter Franke. Wszyscy prelegenci zgodnie podkreślali znaczenie Związku Rezerwistów Bundeswery jako łącznika społeczeństwo-wojsko. Końcowym punktem uroczystości było odznaczenie dwóch żołnierzy rezerwy za poświęcenie jakim się wykazali podczas walki z powodzią w Brandenburgii w maju i czerwcu 2013 roku. Drugi dzień wizyty poświęcony został na omówienie dalszej współpracy pomiędzy WKU w Zielonej Górze, a Związkiem Żołnierzy Rezerwy Brandenburgii, która przewiduje kontynuację w latach przyszłych.

Tekst: kpt. A. Wielgoś
Zdjęcia: kpt. A. Wielgoś
....................................................................................................................................................................

► Obchody Święta Wojska Polskiego

W czwartek 14 sierpnia 2014r. w Zielonej Górze odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, których organizatorami byli wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch, prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. Jarosław Mika i Szef WSzW w Zielonej Górze ppłk Waldemar Krupiński. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą się w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela, następnie odbył się uroczysty apel na Placu Bohaterów, na którym wręczono medale i odznaczenia zasłużonym żołnierzom oraz złożono kwiaty ku pamięci bohaterów. Marszałek Elżbieta Polak i wojewoda Jerzy Ostrouch podziękowali żołnierzom za ich trud i ciężką służbę dla dobra Ojczyzny. Uroczystość zakończyła się defiladą wojskową. Po zakończeniu uroczystości na Placu Bohaterów zaproszeni goście przeszli do Sali Kolumnowej Urzędu, gdzie odbyła się uroczystości wręczenia aktów mianowań na kolejne stopnie wojskowe. Po odczytaniu decyzji Dyrektora Departamentu Kadr MON z dnia 27 maja 2014 r. Dowódca 11 DKPanc wraz z Wojewodą i Marszałkiem Województwa wręczyli akty mianowania 78 przybyłym podoficerom rezerwy.

Podczas uroczystości na Placu Bohaterów jak i w Urzędzie Marszałkowskim ustawiono stanowiska, gdzie pracownicy WKU w Zielonej Górze wraz z żołnierzami z 4 pplot w Czerwieńsku promowali służbę wojskową.

Tekst: K.Łada
Zdjęcia: K.Łada
....................................................................................................................................................................

► Sprawdzenie szczelności i dopasowania masek przeciwgazowych

Dnia 30 maja 2014 r. w Morsku odbyło się szkolenie z zakresu sprawdzenia szczelności i dopasowania masek przeciwgazowych przed bronią masowego rażenia zorganizowane dla pracowników wojska oraz żołnierzy. Ćwiczenie miało na celu określenie sprawności technicznej masek i dopasowanie rozmiarów masek oraz przekonanie uczestników o skuteczności ich ochronnego działania.

Organizacja ćwiczenia:
- Przegląd lekarski przed ćwiczeniem;
- Zapoznanie z toksycznymi właściwościami chloropikryny i warunkami bezpieczeństwa;
- Trening w posługiwaniu się maską pgaz.;
- Dopasowanie i wstępne sprawdzenie szczelności masek;
- Wykonanie czynności związanych ze sprawdzeniem szczelności i dopasowania masek;
- Przegląd lekarski po ćwiczeniu oraz czyszczenie i wietrzenie masek.

Tekst: K. Łada
Zdjęcia: K. Łada
....................................................................................................................................................................

► Współpraca międzynarodowa

W dniu 01.03.2014r delegacja Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze została powitana przez przedstawicieli Związku Żołnierzy Rezerwy Kraju Związkowego Brandenburgii w Akademii Informacji i Komunikacji Bundeswehry (AIK) w m. Strausberg. Po przywitaniu na terenie AIK rozpoczęły się wykłady Krajowej Konferencji Informacyjnej nt. Polityki bezpieczeństwa, które kontynuowane były również w dniu następnym do południa. Tematyka obrad skupiała się wokół dalszego kierunku działań i rozwoju Związku Rezerwistów Bundeswery oraz współpracy Związku z Bundeswerą Pośród wykładowców znaleźli się między innymi Prezydent Związku Rezerwistów Niemiec płk. w st. sp. Roderich Kiesewetter oraz przewodniczący Związku Żołnierzy Rezerwy Kraju Związkowego Brandenburgii Gunter Scharf. W obradach oprócz delegacji z polski brali udział przedstawiciele Bundeswery jak i Związku Żołnierzy Rezerwy Bundeswery. Niezależnie od tematów konferencyjnych zaplanowano dalszą współpracę WKU w Zielonej Górze - Związek Żołnierzy Rezerwy Kraju Związkowego Brandenburgii, której najbliższym celem jest udział w XIX edycji Marszu Nadodrzańskiego. Kolejne przedsięwzięcia to udział delegacji w szkoleniach, obchodach świąt i uroczystościach przez partnerów w sąsiednim państwie.

Tekst: kpt. A. Wielgoś
Zdjęcia: kpt. A. Wielgoś
....................................................................................................................................................................

► Nasze Święto

25 października 2013 roku w Palmiarni odbył się jubileusz 65-lecia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze połączony z obchodami Święta Administracji Wojskowej. Uroczystość zaszczycili Swoją obecnością m.in.: poseł Bogusław Wontor, wicemarszałek Maciej Szykuła, prezydent m. Zielona Góra Janusz Kubicki, starosta powiatu zielonogórskiego Ireneusz Plechan, radni miasta, przedstawiciele służb mundurowych m.in.: gen. bryg. Sławomir Wojciechowski – Ministerstwo Obrony Narodowej, płk Piotr Malinowski – Grupa Organizacyjna Dowództwa Generalnego RSZ, płk dr. Jarosław Siuda – Szef WSzW w Zielonej Górze, kombatanci, żołnierze NSR, a także delegacje zagraniczne (Berlin, Poczdam, Liberec).

Rozkazem Organizacyjnym Ministra Obrony Narodowej nr 0138 z 5 lipca 1948 roku z dniem 18 listopada sformowano Rejonową Komendę Uzupełnień w Zielonej Górze, która powstała na bazie rozformowanego RKU w Krośnie Odrzańskim. Zmianę tę w rozkazie uzasadniono „koniecznością dokonania właściwego podziału obszaru Państwa na Rejonowe Komendy Uzupełnień” – przypomniał Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Grzegorz Dyrka.

W czasie uroczystości odczytano decyzję Ministra Obrony Narodowej o nadaniu odznaki pamiątkowej WKU (symbol przynależności środowiskowej, wyraz uznania za nienaganną służbę i pracę, a także znak łączący żołnierzy i pracowników wojska), której replikę wręczył komendantowi wicemarszałek Maciej Szykuła.

Ważnym punktem święta było wręczenie mianowań na wyższe stopnie wojskowe i odznaczeń. Patent oficerski zgodnie z ceremoniałem wojskowym wręczono ppor. rez. Arkadiuszowi Sekulskiemu. Awans otrzymał kpt. rez. Maciej Szykuła. Złoty medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” otrzymali pracownicy WKU: Jadwiga Hawlena, Bożena Koperska, Stanisław Rosiek, Jerzy Zabłotny, a medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”: złoty - ppłk Grzegorz Dyrka, srebrny – Mirosław Winnik, brązowy - Mariusz Pysiecki, Izabela Staszak, Artur Wójtowicz, Krzysztof Krupiński. Odznakę „Zasłużony Żołnierz RP” otrzymali ppłk Grzegorz Dyrka i mjr Adam Kozar. Wśród uhonorowanych był też osiemdziesięcioośmioletni kombatant płk Jan Kudła, który otrzymał List Gratulacyjny z Ministerstwa Obrony Narodowej, w związku z mianowaniem na wyższy stopień wojskowy.

Od 65 lat WKU jest nierozłącznie związana ze społeczeństwem, lokalnymi władzami administracyjnymi, służbami mundurowymi i wieloma instytucjami Zielonej Góry i okolic – zaznaczył Wojskowy Komendant Uzupełnień i serdecznie dziękował za przyjazny klimat wokół WKU.

Uroczystość uświetniona została mini koncertem przez Dominikę Miśkowiec (skrzypce), Hannę Rogoże (skrzypce), Elżbietę Zakrzewską (akompaniament, fortepian) oraz zespół taneczny Dope Crew.

Tekst: ppłk G. Dyrka
Zdjęcia: E.Duma, K. Łada
....................................................................................................................................................................

► Zmiana terytariolnego zasięgu działania WKU w Zielonej Górze

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (2010.242.41) WKU w Zielonej Górze z dniem 1 stycznia 2011r. będzie posiadała następujący terytorialny zasięg działania:

• miasto Zielona Góra,
• powiat krośnieński,
• powiat świebodziński,
• powiat wschowski,
• powiat zielonogórski.

Zmiana jest istotna dla osób zamieszkałych na terenie powiatu świebodzińskiego. Wszystkie sprawy dotyczące wojska będą mogli załatwić w WKU w Zielonej Górze (poprzednio w WKU Sulęcinie).
....................................................................................................................................................................

► Przeniesienie do rezerwy

11 lutego 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 22 poz. 120.

- oznacza to, że wszyscy mężczyźni bez względu na rok urodzenia, którzy mają orzeczoną zdolność do służby wojskowej, z mocy ustawy zostaną przeniesieni do rezerwy bez odbycia służby wojskowej.
....................................................................................................................................................................

***Aktualizacja 13.02.2018 r.***