Strona Główna BIP Strona Główna
► Wolne stanowiska
 

Informuję, że 34. Brygada Kawalerii Pancernej w Żaganiu prowadzić będzie rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w n/w terminach:
- 07 wrzesień 2017 r.
- 14 wrzesień 2017 r.
Kwalifikacje odbędą się w II etapach:
Etap I - rozmowa kwalifikacyjna
Etap II - sprawdzian sprawności fizycznej, (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w egzaminie)
Ponadto informuję:
- w korpusie szeregowych zawodowych - szczególnie poszukuje się kandydatów z posiadaną kategorią prawa jazdy "C+E"
- w korpusie młodszych podoficerów - kwalifikacje tylko w specjalności ratownictwo medyczne (wymagane wykształcenie wyższe I stopnia w zakresie ratownictwa medycznego)
- w korpusie podoficerów - kwalifikowani będą kandydaci o specjalności: 38T31 - Eksploatacja pojazdów gąsienicowych, 20B22 - Dowódczo-pancerna.
- w korpusie oficerów - kwalifikowani będą kandydaci o specjalności: 20B02 - Dowódczo-pancerna.
Informacje szczegółowe, tel. 261 688 924.
......................................................................................................................................................

Informuję, że 6. batalion dowodzenia z Krakowa posiada wolne stanowiska służbowe (wakaty) w korpusie szeregowych i podoficerów do zawodowej służby wojskowej i NSR.
Szczegółowych informacji udziela: WKU Zielona Góra - tel. 261 648 552, 261 648 332.
......................................................................................................................................................

Informuję, że 6 Brygada Powietrznodesantowa z Krakowa posiada wolne stanowiska służbowe (wakaty) w korpusie podoficerów i oficerów do zawodowej służby wojskowej i NSR.
Szczegółowych informacji udziela: WKU Zielona Góra - tel. 261 648 552, 261 648 332.
......................................................................................................................................................

Informuję, że 2. pułk rozpoznawczy w Hrubieszowie posiada wolne stanowiska służbowe (wakaty) w korpusie oficerów.
Informacje szczegółowe pod nr tel.: 261 158 269, 261 158 268.
......................................................................................................................................................

Informuję, że w 16. batalionie powietrznodesantowym w Krakowie prowadzone będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach
- 12, 26 wrzesień 2017 r.
- 10,24 październik 2017 r.
- 14,28 listopad 2017 r.
- 05, 12 grudzień 2017 r.
Szczegółowych informacji udziela: WKU Zielona Góra - tel. 261 648 552, 261 648 332.
......................................................................................................................................................

Informuję, że 17. Brygada Zmechanizowana z Międzyrzecza posiada wolne stanowiska w korpusie oficerów zawodowych.

- w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
- specjalność wojskowa SW: 20B03, 28B01, 30A01, 38A01

Postępowania kwalifikacyjne organizowane są w każdy wtorek od godziny 8.00

Szczegółowych informacji na temat wolnych stanowisk oraz postępowań kwalifikacyjnych udzielają:
kpt. Anna WISŁOCKA, tel. 261 674 816
Pan Zygmunt RZEŹNICKI, tel. 261 674 265
......................................................................................................................................................

Informujemy, że 11 batalion dowodzenia w Żaganiu prowadzić będzie w każdy czwartek w miesiącu sierpniu br. (tj. 03.08., 10.08., 17.08., 24.08., 31.08.) od godz. 8.00 (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:
1) w korpusie oficerów rezerwy: o STE: OFICER (ppor./por.)
w nw. korpusach osobowych:
- Łączności i Informatyki,
- Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie S:2; M:2; C:2; P:2;.
2) w korpusie podoficerów rezerwy: o STE: PODOFICER (sierż., st.sierż., mł.chor.)
w nw. korpusach osobowych:
- Łączności i Informatyki,
- Inżynierii Wojskowej,
- Logistyki.
3) w korpusie szeregowych zawodowych:
w nw. specjalnościach wojskowych:
- KIEROWCA, (prawo jazdy kat. "C","C+E","T")

Osoby zainteresowane służbą wojskową powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wysiłku fizycznego (egzamin sprawnościowy);
- książeczkę wojskową;
- dowód osobisty;
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (prawo jazdy, świadectwa, certyfikaty);
- ubiór sportowy.

Kwalifikacje odbędą się w II etapach:
Etap I - sprawdzian sprawności fizycznej
Etap II - rozmowa kwalifikacyjna

Szczegółowych informacji na temat kwalifikacji udziela sierż. P. STANASZEK (tel. 261 688 364)
......................................................................................................................................................

Informujemy, że w 10 Brygadzie Logistycznej w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 8.30 w Opolu przy ul. Domańskiego 68 odbywać się będą kwalifikacje kandydatów wyrażających akces do pełnienia zawodowej służby wojskowej w wymienionym korpusie osobowym.
Kandydaci powinni posiadać ze sobą: książeczkę wojskową, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w egzaminie ze sprawności fizycznej, prawo jazdy, zaświadczenia o posiadaniu dodatkowych kwalifikacji (np. uprawnienia do obsługi sprzętu przeładunkowego), ubiór sportowy, stosowny do warunków atmosferycznych oraz dowód osobisty.

Szczegółowych informacji na temat kwalifikacji udzielają: mjr Sławomir KAŁWAK (tel. 261 625 073) oraz st. sierż. Marek USIARCZYK (tel. 261 625 093)
......................................................................................................................................................

Informuję, że JW 1517 Czerwieńsk posiada wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.

Wykaz wolnych stanowisk , na które prowadzone będą kwalifikacje do służby zawodowej przedstawia tabelka umieszczona poniżej.
W szczególności preferowane są osoby posiadające prawo jazdy kat. C lub C+E. Wszyscy zainteresowani proszeni są o wcześniejszy kontakt pod numerem +48 261671251, 785308337 lub 785208444.
Kwalifikacje obejmują:
- rozmowa kwalifikacyjna
- sprawdzenie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje
- sprawdzian z wyszkolenia fizycznego (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w egzaminie)

Wykaz wolnych stanowisk:

......................................................................................................................................................

Informuję, że w JW 4408 Sulechów odbywają się kwalifikacje do służby w korpusie oficerskim dla żołnierzy rezerwy na niżej wymienione wolne stanowiska:
- oficer-tłumacz , SW:20D01 , wyższe - mgr , pośw. bezp. TAJNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 2222
- oficer łącznikowy , SW:20D01 , wyższe - mgr , pośw. bezp. TAJNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 2222
- szef sekcji , SW:54B01 , wyższe - mgr , pośw. bezp. POUFNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 1111
- szef sekcji , SW:20D01 , wyższe - mgr , pośw. bezp. POUFNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 1111
- dowódca plutonu , SW:20D02 , wyższe - mgr , pośw. bezp. POUFNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 2222
- dowódca baterii , SW:20D02 , wyższe - mgr , pośw. bezp. POUFNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 2222
- dowódca plutonu , SW:20D02 , wyższe - mgr , pośw. bezp. POUFNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 2222
- szef sekcji , SW:54B01 , wyższe - mgr , pośw. bezp. POUFNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 1111
- dowódca plutonu , SW:20D03 , wyższe - mgr , pośw. bezp. POUFNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 2222
- szef sekcji , SW:38A01 , wyższe - mgr , pośw. bezp. POUFNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 1111
- dowódca kompani , SW:38T01 , wyższe - mgr , pośw. bezp. POUFNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 2222
- dowódca plutonu , SW:34A04 , wyższe - mgr , pośw. bezp. POUFNE , znajomość j. angielskiego /STANAG/ 2222

Osoby zainteresowane służbą zawodową w korpusie oficerskim proszę o wcześniejszą informację telefoniczną z kancelarią personalną Jednostki Wojskowej 4408 w Sulechowie (chor. Robert Kuzikiewicz tel. 261 569 644) w celu uzyskania szczegółowych informacji.
......................................................................................................................................................

Informuję, że w 17 Brygadzie Zmechanizowanej w Międzyrzeczu w każdy wtorek od godz. 8.00 odbywają się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.

Kandydaci przystępując do kwalifikacji powinni posiadać:
— zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej,
— dokumenty potwierdzające przebieg służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń rotacyjnych.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczony został p. Zygmunt RZEŹNICKI (tel. 261 674 265).
......................................................................................................................................................

Informuję, że w związku z planowanymi zmianami etatowymi w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu z dniem 19 grudnia 2016r zostają wstrzymane kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej, jak również brygada nie będzie zawierała kontraktów w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie:
- kpt. Katarzyna OPIOŁA - tel. 261 688 924
- chor. Piotr KONIECZNY - tel. 261 688 924
- st. sierż. Paweł JĘDRYJASZEK - tel. 261 688 926
......................................................................................................................................................

Informuję, że w Składzie m. Nowogród Bobrz. 4 Regionalnej Bazy Logistycznej istniej potrzeba ukompletowania stanowisk logistycznych magazynierów w specjalnościach wojskowych: 38B25, 38T39 o stopniach wojskowych: sierżanta, st. sierżanta, mł. chorążego, deklarujących chęć powołania do zawodowej służby wojskowej. Preferowane doświadczenie na wskazanych stanowiskach, bądź doświadczenie na innych stanowiskach logistycznych. Szczegółowych informacji, dotyczących naboru na wskazane stanowiska udzielają:
- mjr Jerzy JASTRZĘBSKI - tel. 261 651 051
- st. chor. Renata GAWRON - tel. 261 651 069
......................................................................................................................................................

Informuję, że 18 batalion powietrzno desantowy w Bielsku Białej posiada wolne stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych: SAPER , SW: 34A62 zainterseowani żołnierze rezerwy którzy posiadają w/w SW proszeni są o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Zielonej Górze tel. 261-648-552.
......................................................................................................................................................

Informujemy, że w 12. DYWIZJONIE TRAŁOWCÓW w ŚWINOUJŚCIU występują wolne stanowiska służbowe w korpusie szeregowych zawodowych, na które mogą być powołani żołnierze rezerwy.

Kwalifikacje do służby zawodowej odbywają się w każdy wtorek miesiąca o godz. 10.00, kandydaci powinni posiadać zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do egzaminu sprawności fizycznej, oraz ksero kopie potwierdzające kwalifikacje wojskowe i cywilne.
......................................................................................................................................................

JW 2748 Wrocław posiada wolne stanowiska w korpusie oficerów o stopniu etatowym ppor./por.. Żołnierze rezerwy bądź żołnierze służby przygotowawczej, spełniający wymagania określone specjalnością wojskową wskazanych stanowisk służbowych prosimy o kontakt z por. Tomasz NIEMYJSKI tel. 261 669 921 lub mł. chor. Łukasz DOROS tel. 261 669 969.
Wykaz stanowisk:
- OFICER , SW:54B01
- INŻYNIER , SW:22G03
- DOWÓDCA STACJI , SW:22G03
- MŁODSZY INŻYNIER , SW:22G03
- DOWÓDCA PLUTONU , SW:28B01
......................................................................................................................................................

W 6 batalionie logistycznym w Krakowie przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:
- 13 wrzesień 2017r
- 11 październik 2017r
- 8 listopad 2017r
- 13 grudzień 2017r
.....................................................................................................................................................

JW 1560 Sochaczew pilnie poszukuje kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiska przewidziane dla oficerów i podoficerów.
Szczegółowych informacji udziela sierż. Dawid SOBCZYK (tel. 261 529 627).
.....................................................................................................................................................

W JW 2399 Świętoszów w każdy czwartek o godzinie 08.00 prowadzone są kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych dla żołnierzy posiadających kontrakt w ramach NSR i odbyte ćwiczenia rotacyjne oraz żołnierzy po zasadniczej służbie wojskowej.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczony został chor. Adam Kulczycki (tel. 261 685 090).
.....................................................................................................................................................

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego WL Dobre n/Kwisą prowadzone są kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, podoficerów i oficerów.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczony został chor. Bernard Orłowski (tel. 261 687 113).
......................................................................................................................................................

Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w JW 3949 Skwierzyna, ul 61 Brygady ( Tel. 261 568 423) Odbywają się w każdy poniedziałek od godziny 07.30.

Kandydat powinien posiadać:
- dokument tożsamości,
- książeczkę wojskową,
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie,
- strój sportowy,
- zaświadczenie od lekarza potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
- zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń rotacyjnych (w przypadku żołnierzy, którzy odbyli Służbę Przygotowawczą).

Kwalifikacje odbędą się w II etapach:
Etap I - rozmowa kwalifikacyjna
Etap II - sprawdzian sprawności fizycznej.
......................................................................................................................................................

Trwa nabór w Batalionie Reprezentacyjnym WP Warszawa dla kandydatów do służby zawodowej. Planowane terminy kwalifikacji w Batalionie Reprezentacyjnym WP w Warszawie (ul. Hynka 2) w 2017r.:
- 03 sierpień
- 07 wrzesień
- 05 październik
- 16 listopad
- 07 grudzień
......................................................................................................................................................

Informuję, że w 25 batalionie dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 (zbiórka żołnierzy godz. 7.45 przy biurze przepustek na ul. Piłsudskiego 72) odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych, korpusie podoficerów /od stopnia plutonowego/, w korpusie oficerów młodszych o STE.: PPOR/POR /absolwenci służby przygotowawczej - mianowani na pierwszy stopień oficerski/.

Do weryfikacji niezbędny jest strój sportowy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do sprawdzianu fizycznego oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, kursów itp.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczony został mł. chor. Michał WIERNICKI (tel. 261 167 812)
......................................................................................................................................................

Informuję, że w 16 batalionie powietrznodesantowym ul. Wrocławska 82, 30-901 Kraków przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w następujących terminach:
- 12, 26 września 2017r
- 10, 24 października 2017r
- 14, 28 listopada 2017r
- 05, 12 grudzień 2017r
......................................................................................................................................................

Informuję, że JW 2414 Warszawa posiada wolne stanowiska w korpusie podoficerów oraz szeregowych zawodowych, do kontaktów roboczych upoważnieni zostali st. chor. J SZUBA (tel. 727 040 917) oraz mł. chor. M. PRZETAK (tel. 261 847 150)
......................................................................................................................................................

Trwa nabór dla kandydatów do NSR w korpusie oficerów oraz podoficerów w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został kpt B. SADOWSKI (tel. 261 883 700) oraz st. chor. R. WICHA (tel. 261 883 691)

...................................................................................................................................................

Trwa nabór dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego Malbork, do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został por. T. MACHCIŃSKI (tel. 261 536 297) oraz st. chor. M. ROGOWSKI (tel. 261 536 249)
......................................................................................................................................................

Trwa nabór dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 2 Dywizjonie Okrętów Transportowo-Minowych w Świnoujściu, do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został chor. M. WOŹNOWSKI (tel. 261 242 617) oraz mat D. GIEROŃ (tel. 261 242 208)
......................................................................................................................................................

Informuję, że 33 Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu posiada wolne wakaty dla byłych żołnierzy zawodowych w szczególności oficerów w stopniu porucznik, kapitan w specjalnościach wojskowych logistyki, ogólnowojskowym i innych.
Do kontaktów roboczych w w/w sprawie został upoważniony szef sekcji personalnej mjr Sławomir Kaźmierski (tel. 261 544 694)
......................................................................................................................................................

Trwa nabór dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w Jednostkach Wojskowych Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północy-Wschód.

Do kontaktów roboczych w powyższej sprawie wyznaczeni zostali:
z Dowództwa BWD WKP-W
- mjr R. Adamkiewicz (tel. 261-451-011);
- st. sierż. A. Ruda (tel. 261-451-018);
z 100bł
- kpt. K. Spodniewski (tel. 261-472-010);
z 102bochr
- chor. S. Łaziński (tel. 261-461-113);
z 104blog
- por. W. Białosz (tel. 261-473-113);
......................................................................................................................................................

Trwa nabór dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i NSR w JW 2750 Świnoujście

Szczegółowe informacje dotyczące rozmów kwalifikacyjnych udziela Sekcja Personalna:

- chor. M. Woźnowski (tel. 261-242-617);
- mat D Gieroń (tel. 261-242-208);
......................................................................................................................................................

Trwa nabór dla kandydatów na nieobsadzone stanowiska do zawodowej służby wojskowej i NSR w jednostkach podległych 8 Flotylli Obrony Wybrzeża

Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych:

- kpt. M. Pagan (tel. 261-248-272);
- mł. chor. J. Górski (tel. 261-248-272);
......................................................................................................................................................

Trwa nabór dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 5 pułku inżynierii Szczecin-Podjuchy ul. Metalowa 39 które prowadzone są w każdą środę w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00)

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczeni zostali:
- sł. w NSR - kpt. R. Troć tel. 261 454 590
- sł. zaw. dla ofic. i pdf. - sierż. P. Kasprzak tel. 261 454 513
- sł. zaw. dla szer. - mł. chor. S. Nikodem tel. 261 454 788
Kandydaci na kwalifikacje powinni:
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych;
- odbytą zasadniczą służbę wojskową lub w przypadku żołnierzy po służbie przygotowawczej;
- dowód osobisty, życiorys /CV/, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF lub zaświadczenie o zdanym egzaminie;
- dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji (kserokopie);
- dokumenty potwierdzające przebieg służby zasadniczej, służby przygotowawczej oraz odbytych ćwiczeń rotacyjnych.
......................................................................................................................................................

Informuję, że nabór do JW 4495 Kraków w 2017 dla kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych oraz Narodowych Sił Rezerwowych odbywać się będzie w następujących terminach:

- 12, 26 wrzesień 2017r
- 10, 24 październik 2017r
- 14, 28 listopad 2017r
- 05, 12 grudzień 2017r
......................................................................................................................................................

Informuję, że trwa nabór do n/w jednostek wojskowych dla żołnierzy rezerwy zainteresowanych pracą w korpusie szeregowych zawodowych tj.:

1) 9 Brygada Kawalerii Pancernej w Braniewie:
- grupa osobowa pancerno-zmechanizowana
- termin kwalifikacji - każdy wtorek
- kontakt - chor. Grzegorz Postek, tel. 261 315 273
2) 15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku:
- kierowcy, działonowi T-72, kierowcy GTO
- termin kwalifikacji - 2 i 4 poniedziałek każdego miesiąca
- kontakt - chor. Marcin Patryło, tel. 261 335 255
3) 11 Pułk Artylerii w Węgorzewie:
- grupa osobowa rakietowej i artylerii, technicznej, eksploatacji systemów łączności
- termin kwalifikacji - każda środa
- kontakt - st. sierż. Łukasz Mleczko, tel. 261 337 132
>> WARUNKI JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ KANDYDACI:
- obywatelstwo polskie, wiek poniżej 34 roku życia (rocznik 1982 i młodsi), wykszt. min. zasad. zawod., odbyta sł. przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub ZSW w pełnym wymiarze (nie uwzględniamy służby zastępczej), odbyte ćwiczenia rotacyjne (przynajmniej 1 raz) niekaralność, dobry stan zdrowia.
>> KANDYDACI MAJĄ MIEĆ ZE SOBĄ:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF, strój sportowy, dokumenty (dowód osobisty, książeczka wojskowa, prawo jazdy, kopia kontraktu do NSR), wszystkie inne dokumenty poświadczające wykształcenie oraz posiadane uprawnienia (zaświadczenia, świadectwa, dyplomy itp.).
>> KRYTERIA NABORU
- rozmowa kwalifikacyjna, pozytywnie zdany sprawdzian z WF, uprawnienie przydatne do służby na stanowiskach w JW 4808 Gołdap.
- kontakt - st. chor. szt. Krzysztow Masztalerz i mjr rez. Bogdan Winnicki (tel. 261 336 244)
......................................................................................................................................................

Informuję, że 25 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim posiada wolne wakaty dla żołnierzy zawodowych wg. zamieszczonego poniżej zestawienia.
- OFICER ŁĄCZNIKOWY , SW:20C03/54B03
- OFICER SEKCJI , SW:38c01
- OFICER SEKCJI , SW:38c03
- STARSZY PODOFICER SZTABOWY , SW:38A23
- OFICER SEKCJI , SW:22J04/22D04
- OFICER , SW:20C05/22D05
- STARSZY INSTRUKTOR , SW:20C25
- MŁODSZY INSTRUKTOR , SW:20C24/20C25
- SZEF SEKCJI , SW:20C03/20C05
- SZEF SEKCJI , SW:20C05/20D05
- STARSZY INSTRUKTOR , SW:20C25/22J31
- INSTRUKTOR , SW:20C25/22J31
- STARTOWY , SW:22H62/20C64
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczony został mjr Marcin KITA (tel. 261 167 011)
......................................................................................................................................................

Informuję, że 112 Batalion Remontowy w Giżycku posiada wolne stanowiska służbowe dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych na stanowiska:
- MECHANIK - KIEROWCA , SW:38T63/38T64
- KIEROWCA , SW:38T65
- KIEROWCA - ELEKTROMECHANIK , SW:38T64/38T72
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczony został st. chor. Andrzej SIEDLECKI (tel. 261 335 509).
......................................................................................................................................................

Wykaz wolnych stanowisk do służby zawodowej w 16 bsap w Nisku

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczeni zostali:
- kpt. Bogusław HAFTKA (tel. 261 152 556,
- mł. chor. Marek CAPAŁA (tel. 261 152 558),
- st. szer. Robert MAŚLICH (tel. 261 152 558).

NAZWA STANOWISKA
- starszy instruktor , SW:54F21 , podoficer
- starszy podoficer sztabowy , SW:28B21/28C22 , podoficer
- starszy podoficer sztabowy , SW:34A21 , podoficer
- zwiadowca , SW:34A63/24F61 , szer./st. szer.
- dowódca obsługi , SW:40H21/24E26 , podoficer
- podoficer , SW:24E26 , podoficer młodszy
- pomocnik dowódcy plutonu , SW:34A21 , podoficer
- zastępca dowódcy zespołu , SW:40A01 , ppor./por.
......................................................................................................................................................

2 Ośrodek Radioelektroniczny w Przasnyszu prowadzi w każdy poniedziałek lub środę rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Ze względu na specyfikę realizowanych przez ośrodek zadań, w przypadku wskazania potencjalnych kandydatów do obsady tych stanowisk należy przestrzegać kategorycznie zasady aby kandydat posiadał specjalność wojskową zgodną z wymaganą na stanowisku.

Do kontaktów roboczych i informacji na temat kwalifikacji udziela st. sierż. Arkadiusz ZALEWSKI (tel. 261 371 191).

NAZWA STANOWISKA
- KIEROWCA , SW:38T64/28B70
- ELEKTROMECHANIK , SW:34T64
- MŁODSZY MECHANIK , SW:38T75
......................................................................................................................................................

Informujemy, że 12 Brygada Zmechanizowana w Szczecinie prowadzi w każdy wtorek począwszy od 1 września kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych.
Na kwalifikacje mogą być kierowani:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej,
- żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych z aktualnym kontraktem, po odbyciu ćwiczeń rotacyjnych.
Kandydat po służbie przygotowawczej powinien posiadać przy sobie kserokopię kontraktu, kserokopię zaświadczenia o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kserokopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych. Kandydaci nie posiadający wymaganych dokumentów nie będą dopuszczeni do kwalifikacji.
Dodatkowo każdy kandydat powinien posiadać: książeczkę wojskową, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu ze sprawności fizycznej, strój sportowy oraz przybory piśmiennicze.
Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie ze strony jednostki wojskowej wyznaczony został kpr. Rafał SOLIŃSKI (tel. 261 455 356)
......................................................................................................................................................

Wykaz wolnych stanowisk przeznaczonych do obsadzenia przez żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych w 23 Pułku Artylerii w Bolesławcu:

Nazwa stanowiska:
- kierowca kat. „C+E” - elektromechanik
- kierowca kat. „C” - elektromechanik
- kierowca kat. „C+E” - operator
- kierowca kat. „C” - obsługa
- kierowca kołowego transportera opancerzonego - mechanik
- elektromechanik
- mechanik
- kierowca kat. ”C”
- kierowca kat. ”T”
- operator
- kierowca kat. „C” - ślusarz
- kierowca kat. „C” - elektromechanik
- kierowca kat. „C” - elektromechanik
- ślusarz
- tokarz
- kierowca kat. „C”
- kierowca kat. „C” - obsługa
- kierowca kat. „C” - obsługa

Szczegółowych informacji na temat kwalifikacji udziela sierż. Robert TURNO (tel. 261 646 608)