Strona Główna BIP Strona Główna
► Wojskowa pracownia psychologiczna
 

 

 Kierowanie do wojskowej pracowni psychologicznej


Wojskowe pracownie psychologiczne są właściwe do:

  1. wydawania orzeczeń psychologicznych w zakresie braku przeciwwskazań do odbywania czynnej służby wojskowej na stanowiskach, funkcjach wymagających szczególnych predyspozycji w stosunku do osób powoływanych do czynnej służby wojskowej;
  2. wydawania orzeczeń psychologicznych w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej w stosunku do osób, które zgłosiły chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej.


 

Struktura organizacyjna wojskowych pracowni psychologicznych obejmuje:

Wojskowe Pracownie Psychologiczne (szczebel terenowy), Regionalne  Wojskowe Pracownie Psychologiczne i Centralną Wojskową Pracownię Psychologiczną.

 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zielonej Górze  kieruje do:

Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Czerwieńsku

osoby z powiatów: krośnieńskiego, wschowskiego i zielonogórskiego

oraz miasta Zielona Góra.

 

Wojskowa Pracownia Psychologiczna
ul. Składowa 10, 66-016 Czerwieńsk
Teren JW 1517 w Czerwieńsku

 

Wojskowej Pracowni Psychologiczna w Gorzowie Wielkopolskim

osoby z  powiatu świebodzińskiego.

 

Wojskowa Pracownia Psychologiczna

ul. Kosynierów Gdyńskich 21

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

odwołanie od orzeczenia w/w wojskowych pracowni psychologicznych składa się do:

Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Poznaniu
ul. Szylinga 2, 60-780 Poznań