Strona Główna BIP Strona Główna
► Kursy, szkolenia rezerw
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zielonej Górze informuje, że w 2017 roku organizowane będzie  przeszkolenie kursowe kadry rezerwy na kursach oficerskich (dowódca plutonu i przekwalifikowania)

Na kursy oficerskie kierowani będą ochotnicy którzy spełniają następujące wymagania:

  1. posiadają wykształcenie wyższe;
  2. są żołnierzami rezerwy i odbyli czynną służbę wojskową:
  3. nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne, posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”;
  4. posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu;
  5. w wieku do 50 lat.

Kursy przekwalifikowania oficerów rezerwy:

Na kursy przekwalifikowania organizowane w Akademii Obrony Narodowej kierowani będą :

1.    żołnierze rezerwy (ochotnicy) z doświadczeniem wojskowym (byli żołnierze zawodowi) w stopniu wojskowym:
por. rez.;
kpt. rez.;
mjr rez.;
ppłk rez.
2.    w wieku do 50 lat.
3.    posiadający kategorię zdrowia „A”.
Uczestnictwo w kursach przekwalifikowania  jest kolejnym etapem doskonalenia osobowego oficera rezerwy, jak również stanowi możliwość awansowania na kolejny, wyższy stopień wojskowy.

 

Osoby zainteresowane udziałem w przeszkoleniu kursowym kadry rezerwy proszeni są o kontakt telefoniczny oraz  przesłanie wniosku w sprawie ochotniczego powołania na kurs. !!!

 

 

 LINK DO WYKAZU PRZYDZIELONEGO LIMITU POWOŁAŃ ŻOŁNIERZY REZERWY W RAMACH PRZESZKOLENIA KURSOWEGO KADR REZERWY W 2017 ROKU dla Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze

Telefon kontaktowy : 261648322 Wniosek do pobrania