Strona Główna BIP Strona Główna
► Kursy, szkolenia rezerw
 

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zielonej Górze

informuje, że w 2018 roku organizowane będzie przeszkolenie kursowe kadry rezerwy na kursach

 

oficerskich (oficer,  dowódca plutonu)

oraz

podoficerskich (dowódca drużyny)

 

LIMITU POWOŁAŃ ŻOŁNIERZY REZERWY

W RAMACH PRZESZKOLENIA KURSOWEGO KADR REZERWY W 2018 ROKU

na kurs oficerski

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin turnusu

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

Nr SW

Wyższa Szkoła Oficerska

Wojsk Lądowych we Wrocławiu

ul. Czajkowskiego 109

OFICERSKI

(na 1 stopień oficerski)

dowódca plutonu

38A01

08.01 - 30.03

dowódca plutonu

38B05

03.09 – 23.11

Akademia Marynarki Wojennej

 w Gdyni ul. Śmidowicza 69

OFICERSKI

(na 1 stopień oficerski)

oficer

52A01

29.01 – 20.04

 

Na kursy oficerskie kierowani będą ochotnicy którzy spełniają następujące wymagania:

1. posiadają wykształcenie wyższe;

2.    są żołnierzami rezerwy i odbyli czynną służbę wojskową oraz posiadają nadane przydziały mobilizacyjne:

3.    nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne, posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”;

4.    posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu;

5.    w wieku pozwalającym na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat.

 

LIMITU POWOŁAŃ ŻOŁNIERZY REZERWY

W RAMACH PRZESZKOLENIA KURSOWEGO KADR REZERWY W 2018 ROKU

na kurs podoficerski

 

Nazwa i miejsce ośrodka organizującego kurs

Rodzaj kursu i zakres szkolenia

Termin turnusu

Rodzaj kursu

Stanowisko (funkcja)

Nr SW

SP WLąd Poznań

ul. Bukowska 34

PODOFICERSKI

dowódca drużyny

20B23

08.01 - 23.03

dowódca drużyny

20D21

08.01 - 23.03

 

Na kursy podoficerskie kierowani będą ochotnicy którzy spełniają następujące wymagania:

1.    posiadają wykształcenie średnie;

2.    są żołnierzami rezerwy którzy pełnili zawodową, zasadniczą lub przygotowawczą służbę wojskową i  posiadają nadane przydziały mobilizacyjne:

3.    nie figurują w rejestrze skazanych za przestępstwa umyślne, posiadają kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej „A”;

4.    posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu;

5.    w wieku pozwalającym na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat.

 

Osoby zainteresowane udziałem w przeszkoleniu kursowym kadry rezerwy proszeni są o kontakt telefoniczny oraz  przesłanie wniosku w sprawie ochotniczego powołania na kurs. !!!

Telefon kontaktowy : 261 648 322                                          Wniosek do pobrania