Strona Główna BIP Strona Główna
► Struktura
 

Struktura organizacyjna WKU

1) Komenda

2) Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

3) Wydział Rekrutacji

4) Pion Ochrony Informacji Niejawnych