Strona Główna BIP Strona Główna
► Wojskowa komisja lekarska
 

  Kierowanie do wojskowej komisji lekarskiej  


Wojskowe komisje lekarskie są właściwe do orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej między innymi wobec:

1. osób o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej w okresie, kiedy nie urzęduje powiatowa komisja lekarska;

2. żołnierzy rezerwy;

3. osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy;

4. osób podlegających ze względu na wiek obowiązkowi służby wojskowej, które zgłosiły się ochotniczo do jej odbywania.

Wojskowe komisje lekarskie orzekają także o zdolności wobec osób, które ubiegają się o powołanie do zawodowej służby wojskowej oraz służby kandydackiej.

Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje do wojskowej komisji lekarskiej z urzędu lub na wniosek osób w/w. 

Wniosek o skierowanie do komisji lekarskiej należy złożyć  w WKU wraz z kserokopią posiadanej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia.


 Dokumenty, które należy ze sobą zabrać do Wojskowej Komisji Lekarskiej:

1. skierowanie (wydaje WKU);
2. książeczka wojskowa;
3. dowód osobisty;
4. posiadaną dokumentację medyczną.


UWAGA

W czasie pokoju nie kieruje się do wojskowej komisji lekarskiej osoby, wobec której wydano ostateczne orzeczenie ustalające kategorię zdolności  do czynnej służby wojskowej E ( art. 29 ust. 3a ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm.).

 

Od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Przysługuje również prawo zrzeczenia się odwołania, orzeczenie staje się wówczas prawomocne i ostateczne.

 


  Struktura organizacyjna orzecznictwa wojskowo - lekarskiego obejmuje:

Centralną Wojskową Komisję Lekarską oraz Rejonowe Wojskowe Komisje Lekarskie.

Organem odwoławczym od Rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich jest Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie ul. Koszykowa 78, 00-911 Warszawa.

Obszar województwa lubuskiego podlega pod Rejonową Wojskową Komisję Lekarską w Żaganiu ul. Żarska 1, 68-100 Żagań, tel. 261 689 514.

Wzór wniosku o skierowanie na wojskową komisję lekarską