Strona Główna BIP Strona Główna
► Informacje ogólne
 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA - Terminy szkoleń

Terminy szkoleń 2018

Szkolenie elewów w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych:

 • I turnus – od dnia 8 stycznia 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r.;
 • II turnus – od dnia 7 maja 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.;
 • III turnus – od dnia 4 września 2018 r. do dnia 21 grudnia 2018 r.;
 • od dnia 25 września 2018 r. do dnia 21 grudnia 2018 r.

Szkolenie kadetów w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu podoficerskiego:

 • I turnus – od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r.;
 • II turnus – od dnia 3 lipca 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.;

Szkolenie elewów w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerskiego:

 • I turnus – od dnia 8 stycznia 2018 r. do dnia 6 lipca 2018 r.;

Służba przygotowawcza została wprowadzona w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych. Jest przeznaczona dla ochotników, którzy posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej a także innych osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. 


Jeżeli chcesz być powołany do służby przygotowawczej musisz spełnić następujące warunki:

 • obywatelstwo polskie,
 • wiek co najmniej osiemnaście lat,
 • niekarany za przestępstwa umyślne,
 • odpowiednia zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • odpowiednie wykształcenie.


Powinieneś mieć następujące wykształcenie:

 • co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
 • co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 • co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.


Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej składasz do Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień wraz z następującymi dokumentami:  

 • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię świadectwa (dyplomu) potwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • odpis, uwierzytelnioną kopię, elektroniczną kopię lub kopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych  kwalifikacji.


Szkolenie służby przygotowawczej będziesz odbywał:

 • w uczelniach wojskowych - w przypadku korpusu oficerów;
 • w szkołach podoficerskich - w przypadku korpusu podoficerów;
 • w ośrodkach szkolenia i w jednostkach wojskowych - w przypadku korpusu szeregowych;


Po  rozpoczęciu szkolenia otrzymasz tytuł :

 • podchorążego - jeżeli będziesz się kształcił na oficera;
 • kadeta - jeżeli będziesz się kształcił na podoficera;
 • elewa - jeżeli będziesz się kształcił na szeregowego.


Czas twojego szkolenia będzie wynosił:

 • do sześciu miesięcy - dla żołnierza kształcącego się na oficera;
 • do pięciu miesięcy - dla żołnierza kształcącego się na podoficera;
 • do czterech miesięcy - dla żołnierza kształcącego się na szeregowego.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:

 • 261-648-552

 • 261-648-553