Strona Główna BIP Strona Główna
► Przepisy prawne
 
Szkolnictwo wojskowe - wykaz aktów prawnych


  • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. (Dz.U. 2018 r. poz. 173)

  • Rozporządzenie MON z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych. (Dz.U. 2014 poz. 1627 z późn. zm.)

  • Rozporządzenie MON z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich. (Dz.U. 2015 poz. 252)

  • Rozporządzenie MON z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką. (Dz.U. 2011 nr 165 poz. 990)

  • Zarządzenie Nr 3/MON z dnia 07 marca 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2018/2019 (Zarz. 3/MON z dn. 07.03.2018 r.)

  • Decyzja Nr 156/MON z dnia 1 września 2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r. (Dec. 156/MON z dn. 01.09.2017 r.)