Strona Główna BIP Strona Główna
► Przepisy prawne
 

► Przepisy prawne (wzory dokumentów)

  Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
  Rozporządzenie MON w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych
  Rozporządzenie MON w sprawie szkół podoficerskich
  Decyzja MON nr 277 w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2017r
  Zarządzenie nr 15/MON w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych w roku akademickim 2016/2017