Strona Główna BIP Strona Główna
► Przepisy prawne
 
Narodowe Siły Rezerwowe - wykaz aktów prawnych

 

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017 r., poz. 1430 z poz. zm.);

  • Rozporządzenie MON z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U. z 2015 poz. 575);

  • Rozporządzenie MON z dnia 7 września 2015 roku w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz.U. z 2015 poz. 1518);

  • Rozporządzenie MON z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz.U. z 2010 nr 145 poz. 971)

  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1497);

  • Rozporządzenie  Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. w  sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1071).