Strona Główna BIP Strona Główna
► Przepisy prawne
 

► Rozorządzenie Ministra Obrony Narodowej

  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe
  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym nadane przydziały kryzysowe dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji
  W sprawie ćwiczeń wojskowych
  W sprawie przydziałów kryzysowych
  W sprawie świadczenia pieniężnego  przysługującego  pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej
  W sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych