Strona Główna BIP Strona Główna
PROMOCJA SŁUŻBY WOJSKOWEJ
 

► Promocja w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

W dniu 31 stycznia 2018 r. Przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze przeprowadził z uczniami klas III i IV Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze zajęcia na temat szkolnictwa wojskowego i ochotniczych form służby wojskowej.

 

Tekst: K. Łada
Zdjęcia: K. Łada
...................................................................................................................................................................

► Promocja w Zespole Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

W dniu 29 listopada 2017r. przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze Pani Anna STASIŃSKA przeprowadziła z uczniami klas III i IV Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze zajęcia na temat "SZKOLNICTWO WOJSKOWE I OCHOTNICZE FORMY SŁUŻBY WOJSKOWEJ".

zdjęcia: A. Stasińska
Tekst: A. Stasińska
...................................................................................................................................................................

► Promocja służby wojskowej w LO Sulechów

12 września 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie Katarzyna ŁADA specjalista Wydziału Rekrutacji przeprowadziła zajęcia z młodzieżą z klasy wojskowej na temat „Uregulowań prawnych służby wojskowej- zawodowej i terytorialnej” z godnie z wprowadzonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych „Edukacja Wojskowa”.

Tekst: K. Łada
Zdjęcia: kpt. J. Litwa
....................................................................................................................................................................

► Święto szkoły podstawowej w Gubinie

24 września 2016r , z okazji 70 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie im. 73 Pułku Ułanów Karpackich, przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze Pani Anna Stasińska oraz kpt. Adam Wielgoś wraz z żołnierzami z 17 Wielkopolskiej Brygady zmechanizowanej z Międzyrzecza wzięli udział w promocji służby wojskowej. Osoby zainteresowane służbą wojskową mogły dowiedzieć się jakie kroki należy poczynić, aby wstąpić w szeregi armii. Główną atrakcją imprezy był pojazd wojskowy "ROSOMAK", który cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci, jak również dorosłych.
Przy okazji 70 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie, świętowali również członkowie Stowarzyszenia Ułanów Karpackich z okazji 75 rocznicy obrony twierdzy TOBRUK. Impreza rozpoczęła się uroczystym apelem, a zakończyła licznymi pokazami przygotowanymi przez dzieci tutejszej szkoły, oraz poczęstunkiem w postaci przepysznego ciasta i kawy, a także ciepłą grochówką i domowym bigosem.
Święto Ułanów patronatem objął Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

zdjęcia: kpt. A.Wielgoś
Tekst: A.Stasińska
....................................................................................................................................................................

► Winobranie 2016

W dniu 11 września 2016r. odbyło się uroczyste zakończenie Winobrania. Korzystając z tej okazji, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze Pani Katarzyna Łada wraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze zorganizowali punkt promocyjny służby wojskowej. Zaproszeni goście oraz mieszkańcy Zielonej Góry i okolicznych miejscowości mogli uzyskać informacje na temat procedur rekrutacji do służby przygotowawczej, OT, szkolnictwa wojskowego oraz zawodowej służby wojskowej.

zdjęcia: M.Dublańska
Tekst: K.Łada
....................................................................................................................................................................

► Święto Wojska Polskiego

Obchody Święta Wojska Polskiego zorganizowane w Zielonej Górze w dniu 14 sierpnia 2015r zaszczycili swoją obecnością posłowie, Wojewoda Lubuski, Dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, Prezydent Zielonej Góry, władze samorządowe, przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich oraz byłych żołnierzy zawodowych.
Uroczystość odbyła się na Placu Bohaterów w Zielonej Górze, a poprzedzona była mszą świętą odprawioną przez Biskupa pomocniczego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Uroczystość była doskonałą okazją do promocji Wojska Polskiego. Na parkingu przy Centrum Biznesu zarówno mieszkańcy mogli zobaczyć sprzęt bojowy jakim dysponuje 11DKPanc., w tym czołg Leopard 2A5 i transporter opancerzony Rosomak. Dzięki żołnierzom 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku odwiedzający mogli bliżej zapoznać się z działkiem przeciwlotniczym.
W ich bezpośrednim sąsiedztwie przedstawiciele administracji wojskowej byli do dyspozycji zainteresowanych służbą wojskową. Wyjaśniali pytających na czym polega służba w NSR, oraz jakie warunki należy spełnić aby dostać się do zawodowej służby wojskowej.

Tekst i zdjęcia: kpt. A.Wielgoś
....................................................................................................................................................................

► Targi Pracy w Zielonogórskim CEiPM

Dnia 23.10.2014r. w Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP odbyły się Targi Pracy i Edukacji zorganizowane przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze. Impreza była częścią trwającego przez cały trzeci tydzień października Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W przedsięwzięciu wzięło udział w sumie 11 wystawców. Byli to przedstawiciele pracodawców, agencji zatrudnienia jak i innych podmiotów oferujących miejsca pracy i aktywizacji zawodowej. Oferta skierowana była przede wszystkim do młodzieży, która w tym roku będzie wchodziła na rynek pracy. W czasie imprezy stoisko Wojskowej Komendy Uzupełnień i Wojewódzkiego Sztabu wojskowego w Zielonej Górze cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przedstawicielki WKU i WSzW w p. Katarzyna Łada oraz p. Magdalena Dublańska przedstawiały bieżące oferty pracy w wojsku, a także opowiadały o możliwościach podjęcia nauki w Wyższych Szkołach Oficerskich oraz przedstawiały wszystkie formy służby wojskowej.

Tekst: K.Łada
Zdjęcia: M.Dublańska
....................................................................................................................................................................

► Targi Kariery

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Środowiskowe Centrum Doradztwa Zawodowego zorganizowało w dniu 21 października 2014r. „Targi Kariery”.
Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się uczniów, zwłaszcza tych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych z pracodawcami, instytucjami kształcącymi i wspierającymi rynek pracy.
Wśród wystawców pojawili się min.: przedstawicielki Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze panie Katarzyna Łada i Magdalena Dublańska, PHU „Kaja”, Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowe Biuro Pracy OHP, Państwowa Inspekcja Pracy, „Audit” Doradztwo Personalne, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Zielonogórski.
Stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem młodzieży. Uczniowie zadawali wiele pytań na temat wojskowego szkolnictwa wyższego oraz zawodowej służby wojskowej, chcąc w jak najbardziej świadomy sposób zaplanować swoją zawodową przyszłość.

Tekst: K.Łada
Zdjęcia: K.Łada
....................................................................................................................................................................

► Uroczyste obchody 90 urodzin Kawalera Orderu Virtuti Militari

13 sierpnia w zielonogórskim Domu Opieki Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lambasa swoje 90 urodziny obchodził kawaler Orderu Virtuti Militari por. nie podl. ob. sł. wojsk. Antoni Kozłowski. Pan Antoni pomimo swego wieku i wielu wojennych przeżyć cieszy się całkiem niezłym zdrowiem. Już jako osiemnastolatek wstąpił do Armii gen. Andersa gdzie rozpoczął służbę w kompanii saperów. Jego szlak wojenny zaprowadził go między innymi prosto w wir walk powstańczych w Warszawie. To właśnie podczas Powstania Warszawskiego wykazał się męstwem wojennym zasługującym na odznaczenie Orderem Virtuti Militari. Po upadku powstania ranny pan Antoni przedostał się przez Szwajcarię do Włoch gdzie ukończył Szkołę Podchorążych. Jego służba wojskowa nie zakończyła się wraz z końcem wojny. Jako saper został zaangażowany do rozminowania kanału La Manche. Z tego powodu dopiero w październiku 1948 roku wrócił do Polski. Obecnie przebywa w Domu Opieki Społecznej gdzie w towarzystwie innych kombatantów obchodził swoje urodziny. Organizatorem uroczystości był Dyrektor Domu Opieki, a wśród uczestników byli przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień i Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Szanowny Jubilat otrzymał od Wojskowego Komendanta Uzupełnień pamiątkowy ryngraf jako wyraz uznania dla jego dokonań w walce. Wszyscy zgromadzeniu życzyli 90-latkowi 200 lat życia oraz zdrowia, a my jesteśmy dumni z faktu, że to właśnie na naszym terenie tak wspaniałego wieku dożył Kawaler Orderu Virtuti Militari.

 

 

Tekst: kpt A.Wielgoś
Zdjęcia: kpt A.Wielgoś
................................................................................................................................................................

► Delegacja WKU w Berlinie

W dniach 25-26.06.2013r. delegacja WKU w Zielonej Górze pod przewodnictwem mjr Wojciecha Frydrycha brała udział w spotkaniu z żołnierzami Związku Żołnierzy Rezerwy Kraju Związkowego Brandenburgii, które odbyło się koszarach Juliusza Lebera w Berlinie. Spotkanie zostało zainicjowane przez stronę niemiecką, którą reprezentowałp. Andreas Mussmann zastępca przewodniczącego Związku Żołnierzy Rezerwy Kraju Związkowego Brandenburgii. Podczas spotkania obydwie strony zostały zapoznane z zadaniami, strukturami organizacyjnymi i rolą instytucji biorących udział w spotkaniu, określono zasady i kierunki dalszej współpracy. Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat naboru do służby wojskowej, promocji oraz przebiegu służby wojskowej, zarządzania kryzysowego, emerytur wojskowych, rekonwersji w wojsku oraz zaangażowania byłych żołnierzy w sprawy wojska. Wizyta delegacji WKU w Zielonej Górze przebiegła zgodnie z planem i przyniosła wiele nowych doświadczeń w funkcjonowaniu żołnierzy służby czynnej i rezerwistów obu stron.

 

Tekst i zdjęcia: mjr A.Kozar
................................................................................................................................................................

► Wakacyjne Targi Pracy 2013

20 czerwca 2013 roku w siedzibie Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze odbyły się „Wakacyjne Targi Pracy 2013”, które miały na celu pomóc młodym ludziom zapoznać się z sytuacją na lokalnym rynku pracy oraz wymogami stawianymi przez pracodawców potencjalnym pracownikom. Targi adresowane były głównie do osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przyszłych absolwentów. Biorące udział w targach przedstawicielki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze Panie Regina Dziergowska i Katarzyna Łada miały możliwość zaprezentowania swojej służbowej działalności, przedstawienia aktualnej oferty służby wojskowej-zawodowej, przygotowawczej jak i w NSR oraz zapoznania młodzieży z pojęciem służby wojskowej.

Tekst: K.Łada
Zdjęcia: R.Dziergowska
................................................................................................................................................................

► Pracodawcy obserwują szkolenie żołnierzy NSR

W dniu 05.06.2013r. w ośrodku ćwiczeń na Białej Górze koło Krosna Odrzańskiego odbyło się kolejne spotkanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze ppłk Grzegorza Dyrki z pracodawcami zatrudniającymi żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Tym razem pracodawcy obserwowali pokonywanie przeszkody wodnej na rzece Odrze przez pododdziały 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza wyposażone w bojowe wozy piechoty. Forsowanie zabezpieczał 5 batalion saperów z Krosna Odrzańskiego wraz z żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych, którzy mają nadane przydziały kryzysowe w batalionie oraz w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Zielonej Górze. Ćwiczeniom przyglądał się Dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej gen. dyw. Janusz Adamczak wraz z oficerami z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Największą atrakcją dla pracodawców było przepłynięcie Odry pływającym transporterem samobieżnym PTS-em. Ponadto Pracodawcy zapoznali się ze sprzętem wojskowym, który brał udział w szkoleniu. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i przyniosło zamierzony cel. Pracodawcy coraz lepiej rozumieją potrzebę funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych.

Tekst i zdjęcia: mjr A.Kozar
................................................................................................................................................................

► III Targi Edukacyjne w Sulechowie

Już po raz trzeci w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie 21 lutego 2013 r. odbyły się Targi Edukacyjne. Oferty edukacyjne prezentowało ponad 20 szkół wyższych i placówek edukacyjnych z tak odległych miejscowości jak Szczecin, Wałbrzych, Poznań czy Wrocław, a ponadto przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy. Wojsko było reprezentowane również przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz 5 pułk artylerii z Sulechowa. Osoby interesujące się wojskowym mundurem nie mogły więc narzekać na niedobór informacji, zwłaszcza że przy stoisku Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze mieli możliwość uzyskania informacji o procedurach i formalnościach wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie do służby zawodowej, szkół wojskowych a także Narodowych Sił Rezerwowych. Wśród odwiedzających byli uczniowie z powiatów świebodzińskiego, wolsztyńskiego i zielonogórskiego.

Tekst i zdjęcia: kpt. A.Wielgoś
.....................................................................................................................................................................

► XXI Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

W tym roku zielonogórski XXI finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się po raz pierwszy na stadionie żużlowym. Na parkingu przy stadionie miejsca zajęły służby mundurowe - Straż Pożarna, Straż Graniczna oraz wojsko. Wszystkie te służby prezentowały sprzęt z jakimi pracują, ale wojsko miało dodatkową atrakcję w postaci gorącej grochówki, która pomagała stawić czoła stale obniżającej się temperaturze. W punkcie tym w stałej gotowości do informowania był kpt. Wielgoś w specjalnie do tego rozstawionym namiocie. Można było tam otrzymać wszelkie informacje na temat rekrutacji do służby zawodowej, kandydackiej służby wojskowej, a także służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.
Akcja informacyjna trwała do wieczora, aż do wyczerpania zasobów grochówki.

Tekst i zdjęcia: kpt. A.Wielgoś
.....................................................................................................................................................................

► Awans dla Kombatanta i żołnierza NSR

W piątek, 11 stycznia 2013r. na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym żołnierzy AK organizowanym przez Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Zielonogórskiej Palmiarni uroczyście wręczono akty mianowań na wyższe stopnie wojskowe.

Na stopień kapitana Minister Obrony Narodowej awansował p. Antoniego SKRENDO – Kombatanta i Sybiraka, a na stopień porucznika p. Przemysława GRABIEC – żołnierza NSR, który jest przykładem, że można połączyć pracę w szkole na stanowisku dyrektorskim ze służbą w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Akty mianowania wręczył ppłk Grzegorz DYRKA wraz z Prezesem ZO ŚZŻAK dr. Andrzejem TOCZEWSKIM.

Tekst: ppłk G.Dyrka
Zdjęcia: por. rez. Jerzy Duber
.....................................................................................................................................................................

► Kolejni żołnierze rezerwy w szeregach NSR

W dniu 3 grudnia 2012r. w Sali tradycji 4 Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego w Czerwieńsku w obecności dowódcy pułku płk dypl. Marka ŚMIETANY, odbyło się uroczyste podpisanie kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. Kontrakty podpisało 20 żołnierzy rezerwy (oficerowie, podoficerowie i szeregowi), którzy pełnili służbę zawodową w Pułku. Po podpisaniu kontraktów Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Grzegorz DYRKA wręczył żołnierzom karty przydziału kryzysowego.

Tekst: ppłk G.Dyrka
Zdjęcia: sierż. I.Jagiełło (4 pplot)
.....................................................................................................................................................................

► Korowód Winobraniowy 2012

Koniec „Winobrania 2012” stał się okazją do promowania służby wojskowej. Wykorzystała to oprócz jednostek wojskowych z Czerwieńska i Sulechowa nasza Komenda. W namiocie 5 pułku artylerii z Sulechowa znajdowały się liczne materiały informacyjne dotyczące zarówno służby zawodowej jak i służby przygotowawczej oraz Narodowych Sił Rezerwowych. Największą atrakcję dla zwiedzających, a w szczególności tych najmłodszych, stanowił sprzęt wojskowy, który wcześniej brał udział w korowodzie winobraniowym a po nim stał się obecny „na wyciągnięcie ręki”. Oznaczało to nieograniczoną możliwość wchodzenia na i do środka pojazdów, a także możliwość fotografowania się na tle sprzętu wojskowego.

Tekst: kpt A.Wielgoś
Zdjęcia: kpt A.Wielgoś
.....................................................................................................................................................................

► Spotkanie poświęcone SEW on-line

W dniu 12.09.2012 r. w WKU w Zielonej Górze odbyło się spotkanie zorganizowane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień z przedstawicielami jednostek wojskowych z administrowanego terenu, poświęcone współpracy w zakresie obsługi i wykorzystania w działalności służbowej systemu SEW on-line. W spotkaniu uczestniczyli: - z WKU - p. Karolina Jakubowska, p. Anna Stasińska, p. Katarzyna Łada, p. Regina Dziergowska; z 5 pa Sulechów – mł. chor. szt. Arkadiusz Wieczorek; z 5 bsap Krosno Odrzańskie – por. Krzysztof Kloc.

W czasie spotkania poruszono następujące zagadnienia:

1) Systematyczność wprowadzania wyznaczonych żołnierzy na stanowiska żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy NSR;

2) Bieżąca aktualizacja danych w systemie SEW on-line;

 

3) Uprawnienia przedstawicieli TOAW i jednostek wojskowych w zakresie wytwarzanych danych (kandydaci i obsada etatowa);

 

4) Przyczyny powstawania rozbieżności pomiędzy danymi generowanymi przez WKU i JW w systemie SEW on-line.

 

Wnioski i spostrzeżenia posłużą do zacieśnienia współpracy WKU – JW w realizacji zadań z wykorzystaniem systemu SEW on-line.

Tekst: K.Łada, K.Jabukowska
.....................................................................................................................................................................

► Mianowanie żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski

W przededniu Dnia Weterana i 73 rocznicy wybuch II wojny światowej w WKU odbyła się uroczystość mianowania dwóch żołnierzy rezerwy na pierwszy stopień oficerski. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zielonej Górze ppłk Grzegorz Dyrka w imieniu Prezydenta RP uroczyście wręczył patenty oficerskie wraz z listami gratulacyjnymi od Dyrektora Departamentu Kadr. Mianowani na stopień podporucznika zostali:
- plut. pchor. rez. OCIEPA Romuald,
- st. kpr. pchor. rez. WACHOWSKI Waldemar.

Tekst: ppłk G.Dyrka
Zdjęcia: kpt A.Wielgoś
.....................................................................................................................................................................

► Pożegnanie wakacji 2012

Pogodny 26 dzień sierpnia 2012r był w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie okazją do pożegnania wakacji. Tego dnia miał miejsce Wielki Piknik "Pożegnanie Wakacji", podczas którego zwiedzający mogli odwiedzić muzeum i obejrzeć a nawet dotknąć eksponaty tj.: samoloty, śmigłowce, czołgi, samochody pancerne... Dodatkową atrakcją były stoiska gastronomiczne serwujące grochówkę i kaszankę oraz napoje. Swoje miejsce miała również Wojskowa Komenda Uzupełnień wraz z 4 zielonogórskim pułkiem przeciwlotniczym z Czerwieńska, gdzie zainteresowani mogli dowiedzieć się jak dostać się do służby przygotowawczej i Narodowych Sił Rezerwowych oraz zawodowej i kandydackiej służby wojskowej. A dzięki obecności podchorążego z WSOWL we Wrocławiu odwiedzający mogli dowiedzieć się jak wygląda służba kandydacka "od środka".

Tekst i zdjęcia: kpt A.Wielgoś
.....................................................................................................................................................................

► Mistrzostwa Sportowo - Obronne Narodowych Sił Rezerwowych w Bolesławcu

Informujemy, że Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 KS "Commando" jest organizatorem Mistrzostw Sportowo - Obronnych Narodowych Sił Rezerwowych. Tegoroczne zawody odbędą się w Bolesławcu (województwo Dolnośląskie) w terminie od 21 do 23 września 2012 roku. Serdecznie zapraszamy żołnierzy NSR do wzięcia udziału w zawodach. Telefon kontaktowy: 605423479. Regulamin, karta zgłoszeń i plan dojazdu dostępne na stronie internetowej Commando 62 KS Bolesławiec. Ochotnicy deklarujący uczestnictwo w zawodach powinni dokonać zgłoszenia bezpośrednio do Wiceprezesa Pana Bogdana FIAŁKOWSKIEGO (Tel. 500 084 348) do dnia 10 września 2012r.
.....................................................................................................................................................................

► Ogólnopolskie drużynowe mistrzostwa Sportowo - Obronne klas wojskowych

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompani Specjalnej "Commando" jest organizatorem Mistrzostw Sportowo - Obronnych dla uczniów klas o profilu wojskowym. Zawody odbędą się w Bolesławcu (województwo Dolnośląskie) w terminie od 17 do 21 września 2012 roku. Serdecznie zapraszamy uczniów klas o profilu wojskowym do wzięcia udziału w zawodach. Regulamin, karta zgłoszeń i plan dojazdu dostępne na stronie internetowej Commando 62 KS Bolesławiec.
Ochotnicy deklarujący uczestnictwo w zawodach powinni dokonać zgłoszenia bezpośrednio do Wiceprezesa Pana Bogdana FIAŁKOWSKIEGO (Tel. 500 084 348) do dnia 10 września 2012r.
.....................................................................................................................................................................

► Następne Gwiazdy Iraku i Gwiazdy Afganistanu wręczone

Na uroczystej zbiórce w WKU 29 czerwca 2012 r. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze płk dr Jarosław Siuda, zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP, wręczył uczestnikom polskich kontyngentów wojskowych w Republice Iraku i Islamskim Państwie Afganistanu odznaczenia.

Zdjęcia: R.Dziergowska
.....................................................................................................................................................................

► Kolejne spotkanie z pracodawcami

W dniu 5 czerwca 2012r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zielonej Górze odbyło się cykliczne spotkanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień z przedstawicielami zielonogórskich zakładów pracy: Uniwersytet Zielonogórski, MZK Zielona Góra, PBO Zielona Góra, Lumel, Tesco Polska Sp. z o.o., Muzeum Ziemi Lubuskiej, Annenberg Transpol. W spotkaniu ponadto udział wzięli Szef, Specjalista i Inspektor Wydziału Rekrutacji. Celem szkolenia było zapoznanie zaproszonych gości z zasadami służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz przedstawienie świadczeń dla pracodawców z tytułu zatrudnienia żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych. Szef Wydziału Rekrutacji mjr Adam Kozar szczegółowo wyjaśnił, że pracodawca może mieć korzyści z tytułu zatrudnienia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych oraz zaznaczył, że bezpieczeństwo to sprawa wszystkich obywateli fizycznych i prawnych. Po prezentacji odbyła się dyskusja, w czasie której pracodawcy akcentowali swoje ograniczenia w stosunku do pracownika będącego żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych, ale jednocześnie widzieli potrzebę funkcjonowania NSR. Spotkanie odniosło zamierzony cel, a przedstawiciele pracodawców wyszli z przekonaniem, że służba w Narodowych Siłach Rezerwowych nie musi stanowić zagrożenia w bieżącej działalności zakładów pracy.

Zdjęcia: A.Stasińska
.....................................................................................................................................................................

► Boryszyn 2012

18 i 19 maja 2012r przy Podziemnej Trasie Turystycznej "Pętla Boryszyńska" odbył się Zlot Miłośników Fortyfikacji, impreza organizowana przez gminę Lubrza. To wydarzenie jest prawdziwą gratką dla lubiących się w tematyce militarnej i nie tylko.

Organizatorzy zapewnili uczestnikom mnóstwo atrakcji tj. parada pojazdów militarnych, możliwość przejażdżki pojazdami wojskowymi, pokaz Freestyle Motocrossu, tor przeszkód dla wozów terenowych i cywilnych. Znalazło się również coś dla fanów muzyki rockowej oraz występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych.

Gwóźdź imprezy stanowiła inscenizacja batalistyczna "Afgański Patrol", czyli pokaz polskich sił zbrojnych we współczesnych konfliktach na świecie w wykonaniu 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza.

Podczas zlotu przygotowano punkt promocyjny Narodowych Sił Rezerwowych, gdzie przedstawiciele z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze p. Anna Stasińska i p. Karolina Jakubowska wraz z żołnierzami z jednostki wojskowej z Międzyrzecza prezentowali wyposażenie wojskowe oraz odpowiadali na pytania związane z naborem do służby wojskowej.

Zlot był dla prawdziwych hobbystów doskonałą okazją, by uzupełnić zbiory militariów. Natomiast dla pozostałych był to niewątpliwie doskonały sposób na ciekawe spędzenie weekendu.

Zdjęcia: A.Stasińska, K.Jakubowska
.....................................................................................................................................................................

► Absolwent 2012

Dwudniowe X Targi Edukacyjne ABSOLWENT 2012 (13-14 marca) zgromadziły kilkudziesięciu przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, nie tylko naszego regionu, ale także kilku szkół z Niemiec oraz miejscowości położonych dalej, takich jak Wrocław, Szczecin czy Poznań. Celem targów nie było oferowanie miejsc pracy, lecz kierunków edukacji. Na targach uczniowie oraz absolwenci mogli dowiedzieć się w jakich szkołach i kierunkach mogą kontynuować edukację. Na targach nie zabrakło Wojskowej Komendy Uzupełnień, której przedstawiciele udzielali informacji dotyczącej oferty edukacyjnej w wojsku. Przedstawicielom WKU towarzyszyli żołnierze z 4 pułku artylerii przeciwlotniczej w Czerwieńsku oraz 5 pułku artylerii w Sulechowie, którzy prezentowali indywidualne wyposażenie żołnierza oraz opowiadali chętnym zwiedzającym o służbie jednostce wojskowej.

Spotkanie „oko w oko” z przedstawicielami wojska z pewnością pomoże zdecydować się wielu absolwentom na służbę wojskową, zwłaszcza że tegoroczni maturzyści na podjęcie decyzji o kandydowaniu do szkoły wojskowej mają już niewiele czasu, bo do 31 marca.

Zdjęcia: kpt. A.Wielgoś
.....................................................................................................................................................................

► Uroczyste wręczenie Gwiazd Iraku i Gwiazd Afganistanu

Na uroczystej zbiórce w WKU 28 listopada 2011 r. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze płk dr Jarosław Siuda wręczył uczestnikom polskich kontyngentów wojskowych w Republice Iraku i Islamskim Państwie Afganistanu odznaczenia.

Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP za nienaganną służbę odznaczeni zostali:

Gwiazdą Iraku: - pani Jaskólska Joanna, ppłk rez. Jaworski Wiesław, mjr rez. Kłosik Władysław, kpt. rez. Adaszyński Zbigniew, kpt. rez. Nowak Jan, kpt. rez. Wojdan Piotr, st. chor. rez. Baran Ryszard, st. chor. rez. Krupa Grzegorz, chor. rez. Szkudlarek Andrzej, st. sierż. sztab. rez. Chudy Bogusław, plut. rez. Saniuk Tomasz, kpr. rez. Kownacki Adam, st. szer. rez. Kufel Krzysztof, st. szer. rez. Raer Przemysław, st. szer. rez. Szymczak Paweł, szer. rez. Wiśniewski Sebastian, pan Ahmed Mahmod Amer;

Gwiazdą Afganistanu: - st. szer. rez. Pluciński Jarosław.

Zdjęcia: kpt. A.Wielgoś
...................................................................................................................................................................

► Obchody Święta Niepodległości

W rocznicę uzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada kpt. Adam Wielgoś zadbał o to, aby podczas uroczystości obchodów Święta Niepodległości na placu Powstańców Wielkopolskich w Zielonej Górze, z udziałem Wojewody, Wojska, Policji i Straży Pożarnej wszyscy uczestnicy mogli uzyskać informację o służbie wojskowej. Z namiotu usytuowanego przed wejściem do Filharmonii Zielonogórskiej oficer rozdawał ulotki, plakaty oraz odpowiadał na pytania osób, zainteresowanych ochotniczymi formami służby wojskowej.

Zdjęcia: A.Wielgoś
...................................................................................................................................................................

► Promocja wojska na Winobraniu 2011

W dniu 17 września 2011r. odbyło się uroczyste zakończenie Winobrania. Korzystając z tej okazji, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze Pani Anna Stasińska wraz z żołnierzami z 4 Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku zorganizowali punkt promocyjny służby wojskowej. Zaproszeni goście oraz mieszkańcy Zielonej Góry i okolicznych miejscowości mogli uzyskać informacje na temat procedur rekrutacji do służby przygotowawczej, NSR, szkolnictwa wojskowego oraz zawodowej służby wojskowej. Zainteresowani wstąpieniem w szeregi armii mieli możliwość obejrzeć oraz przymierzyć niektóre części umundurowania i osprzętu min. kamizelkę kuloodporną, maskę przeciwgazową, buty, mundur polowy, hełm itp.

Zdjęcia: A.Stasińska
...................................................................................................................................................................

► Patent oficerski dla żołnierza NSR

W dniu 14 września br. Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Grzegorz Dyrka z upoważnienia Prezydenta RP wręczył akt mianowania (patent) P. Błażejowi Krupie.
Wręczenie patentu odbyło się na uroczystej zbiórce w WKU, po odczytaniu postanowienia Prezydenta RP o nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego. W przemówieniu Wojskowy Komendant Uzupełnień przedstawił żołnierską drogę awansowanego i zaznaczył, iż ppor. rez. Błażej Krupa jest obecnie żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych. Oficer rezerwy na zakończenie spotkania zaakcentował, że nominacja na oficera Wojska Polskiego to ważne wydarzenie w życiu mężczyzny i z niecierpliwością czeka na kolejne założenie munduru podczas ćwiczeń wojskowych.

Zdjęcia: K.Jakubowska
...................................................................................................................................................................

► Obchody Święta Wojska Polskiego

W dniu 12 sierpnia 2011 r. w Czerwieńsku z okazji Święta Wojska Polskiego odbyła się uroczystość o charakterze patriotycznym, w którym udział wzieli żołnierze z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Czerwieńska i okolicznych miejscowości. Żołnierskie święto było doskonałą okazją do obejrzenia sprzętu wojskowego - stacji radiolokacyjnych, zestawów rakietowych oraz indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia żołnierzy. Nie zabrakło przedstawiciela Wojskowgo Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze - Pani Anna Stasińska wraz z żołnierzami z w/w jednostki promowała służbę wojskową. Zainteresowani mogli uzyskać informację na temat procedury rekrutacji do służby przygotowawczej, NSR oraz zawodowej służby wojskowej.

15 sierpnia - rocznica zwycięskiej bitwy w wojnie 1920 zwanej "cudem nad Wisłą" - został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923r i pozostał nim do roku 1947. Później dzień Wojska obchodzono 12 października w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w tej batalii dywizji im. T.Kościuszki. Od 1992 roku święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w dniu 15 sierpnia.

Zdjęcia: A.Stasińska
...................................................................................................................................................................

► Mistrzostwa sportowo-obronne NSR

W dniach 24-25.09.2011r.w m.Bolesławiec odbędą się indywidualne mistrzostwa sportowo-obronne żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Zawody odbędą się pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i skierowane są do ochotników spośród żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Organizatorami będą 23BA, 62 kompania specjalna oraz WKU Bolesławiec. Zgłoszenia należy przesłać drogą meilową do organizatora mistrzostw w terminie do 31.08.2011r. (62kscommando@wp.pl). Szczegóły mistrzostw zawarte są w regulaminie.
...................................................................................................................................................................

► Dni Województwa Lubuskiego

30 czerwca i 02 lipca 2011 r., podczas Obchodów Dni Województwa Lubuskiego w Łagowie pod hasłem „Lubuskie Militarne”, przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze Pani Anna Stasińska, Pani Karolina Jakubowska, Pan Arkadiusz Sekulski i Pan Tomasz Rogoziński wraz z żołnierzami z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, wzięli udział w promocji służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych i służby zawodowej. Osobom zainteresowanym udzielano wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania oraz wręczano ulotki promujące różne formy służby wojskowej. Główną atrakcją całej imprezy był pokaz sprzętu wojskowego. Miłośnicy wojska mogli przejechać się Rosomakiem, obejrzeć pokazową defiladę słynnego czołgu „RUDY 102” z serialu „Czterech Pancernych i pies” oraz wysłuchać historii o realizacji filmu w Żaganiu. Goście, którzy przybyli na „Lubskie Militaria” podczas prezentacji w Zamku Jonitów mogli zaczerpnąć wiedzy o systemie fortyfikacji zbudowanej przez Niemców w czasie II Wojny Światowej zwanej „Międzyrzeckim Rejonem Umocnień”, posilić się gorącą grochówką oraz posłuchać muzyki w wykonaniu znanych piosenkarzy i zespołów.

Zdjęcia: A.Sekulski
...................................................................................................................................................................

► Dzień Dziecka ze służbami mundurowymi

W Dniu Dziecka na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sulechowskiej zorganizowano dzień ze służbami mundurowymi. Dzieci oraz rodzice mogli zobaczyć służby takie jak Policja, Straż Pożarna oraz Wojsko Polskie, które prezentowały sprzęt, którym dysponują oraz swoje umiejętności. I tak np. policjanci oprócz radiowozów i motocykli pokazali psa policyjnego podczas interwencji. Dzięki strażakom można było obejrzeć wozy strażackie oraz ich możliwości. Natomiast żołnierze 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku prezentowali działko przeciwlotnicze ZUR-23KG. W ich bezpośrednim sąsiedztwie kpt. Adam Wielgoś był do dyspozycji dla zainteresowanych zawodową służbą wojskową oraz służbą w Narodowych Siłach Rezerwowych. Wyjaśniał na czym polega służba w NSR oraz jakie warunki należy spełnić, aby dostać się do zawodowej służby wojskowej.

Zdjęcia: kpt. A.Wielgoś
...................................................................................................................................................................

► Spotkanie z klasami wojskowymi

W dniu 26 maja 2011r. na zaproszenie Dyrekcji Ponadgimnazjalnej Szkoły w Czerwieńsku, przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze Pani Anna Stasińska promowała służbę wojskową. W spotkaniu udział wzięli uczniowie z I i II klasy o profilu wojskowym. Ze strony uczniów zadanych zostało szereg pytań związanych ze służbą przygotowawczą, Narodowymi Siłami Rezerwowymi, zawodową służbą wojskową oraz szkolnictwem wojskowym.

Podczas zajęć zainteresowanym rozdane zostały materiały promujące w/w formy służby wojskowej w postaci: poradników, informatorów i ulotek.

Zdjęcia: A.Stasińska
...................................................................................................................................................................

► Zlot Miłośników Fortyfikacji Pętla Boryszyńska 2011

W dniach 13-15 maja 2011 r. odbył się IX Zlot Miłośników Fortyfikacji w Boryszynie koło Lubrzy, na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. MRU jest jednymi z największych założeń obronnych w Europie. Stanowi szczytowe osiągnięcie niemieckiej i europejskiej sztuki fortyfikacyjnej lat 30. XX wieku. Budowle MRU są szczególnym przykładem architectura militaris co wynika z ich wyjątkowego charakteru, rozwiązań konstrukcyjnych, unikatowych pancerzy fortecznych oraz wykorzystania warunków terenowych. Najcenniejszym elementem MRU jest bezcenny podziemny systemem komunikacyjny liczący ponad 30 km. Najciekawsze i najlepiej zachowane obiekty znajdują się w Gminie Lubrza, gdzie dla zwiedzających utworzono Podziemną Trasę Turystyczną „Pętla Boryszyńska”. Obecnie Międzyrzecki Rejon Umocniony jest jedną z największych atrakcji turystycznych Ziemi Lubuskiej. Każdego roku impreza przyciąga tysiące chętnych do obejrzenia pętli boruszyńskiej oraz pojazdów i sprzętów militarnych. W tym roku dla uczestników przygotowano wiele atrakcji, w tym zwiedzanie bunkrów, paradę pojazdów militarnych, pokaz umundurowania i wyposażenia żołnierskiego. Kulminacyjnym punktem Zlotu Miłośników Fortyfikacji w Boryszynie była widowiskowa inscenizacja "Pętla 2011”. Wzięło w nim udział ponad 200 miłośników historii z całego kraju i z Niemiec. W tym roku organizatorzy zaprezentowali bitwę frontu zachodniego z 1944 roku między Amerykanami, Brytyczyjkami i Polakami (1 Dywizja Pancerna gen. Stanisława Maczka) a Niemcami.

Zlot był doskonałą okazją do wystawienia stanowiska promocyjnego WKU w Zielonej Górze. Kpt. Adam Wielgoś wraz z żołnierzami 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej zachęcali do wstąpienia do służby przygotowawczej i Narodowych Sił Rezerwowych oraz służby zawodowej. Stanowisko cieszyło się bardo dużym zainteresowaniem. Widzowie chcieli dowiedzieć się o zasadach naboru, służby w NSR, zasadach naboru do służby zawodowej i szkolnictwa wojskowego, a żołnierze dzielili się własnym doświadczeniem ze służby w 17 WBZ. Zainteresowaniem cieszył się Kołowy Transporter Opancerzony „Rosomak”, który został udostępniony zwiedzającym.

Zdjęcia: kpt. A.Wielgoś
...................................................................................................................................................................

► Dni Czerwińska 14-15 maja 2011r.

W dniach 14-15 maja br. po raz kolejny odbyły się dni Czerwieńska gdzie pośród imprez plenerowych znalazło się miedzy innymi stoisko promujące NSR oraz służbę przygotowawczą. Przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień wspólnie z żołnierzami reprezentującymi JW 1517 omawiali i przybliżali zainteresowanym procedury wstąpienia do służby w NSR i służby przygotowawczej. Prezentowana tematyka wzbudzała duże zainteresowanie wśród przybyłych gości, którzy zadawali szereg pytań odnośnie możliwości i warunków służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych oraz zawodowej służy wojskowej.
...................................................................................................................................................................

► Targi Pracy „Dobry Start” w Sulechowie

W dniu 11 maja 2011r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie kpt. Adam Wielgoś podczas zorganizowanych tam Targów Pracy „Dobry Start” promował Narodowe Siły Rezerwowe oraz zawodową służbę wojskową. Przy tej okazji licznie przybyli zainteresowani uczniowie PWSZ w Sulechowie i Kalsku mogli dowiedzieć się co to jest i na czym polega służba w NSR. Dodatkowo zainteresowani mogli również zasięgnąć informacji na temat szkół wojskowych.

Zdjęcia: A.Wielgoś
...................................................................................................................................................................

► Uroczystości z okazji 66. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

08 maja 2011r. z okazji 66 rocznicy zakończenia II wojny światowej odbyły się uroczystości związane z upamiętnieniem tego wydarzenia w Zielonej Górze oraz w Sulechowie.

Uroczystości w Zielonej Górze rozpoczęła msza św. w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela w intencji Ofiar i Weteranów II wojny światowej. Po czym odbył się przemarsz orkiestry wojskowej, kompanii honorowej, pocztów sztandarowych oraz pozostałych uczestników uroczystości pod pomnik na Plac Bohaterów, gdzie odbyło się zgromadzenie patriotyczne mieszkańców miasta. Wystąpienia okolicznościowe wygłosili Prezydent Miasta Janusz Kubicki oraz Dyrektor Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie Włodzimierz Kwaśniewicz. Uroczystość prowadzona była zgodnie z ceremoniałem wojskowym - przeprowadzono apel poległych,a kompania honorowa 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego oddała salwę.

Podczas zgromadzenia przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień (p. Katarzyna Łada) wraz z żołnierzami z jednostki wojskowej w Czerwieńsku zorganizowali punkt promocji służby wojskowej.

Zdjęcia: K.Łada
...................................................................................................................................................................

► Promocja służby wojskowej podczas obchodów Dnia Flagi i Święta Narodowego 3 Maja

W dniu 2 maja 2011r. z okazji „Dnia Flagi” na rynku w Czerwieńsku odbył się uroczysty apel z udziałem 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego. Podczas uroczystości przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze (p. Karolina Jakubowska) oraz żołnierze z jednostki wojskowej w Czerwieńsku zorganizowali punkt promocji służby wojskowej. Zainteresowani mogli obejrzeć sprzęt przeciwlotniczy oraz uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości jakie oferuje służba przygotowawcza, służba w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz zawodowa służba wojskowa. Pomimo deszczowej pogody, stoisko promocyjne cieszyło się sporym zainteresowaniem.

W dniu 3 maja 2011r. podczas świętowania 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na rynku w Sulechowie odbyła się promocja służby wojskowej. Przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze (p. Regina Dziergowska) wspólnie z przedstawicielem Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Żaganiu (kpt. Dariusz Arent) i przedstawicielem z JW. 4408 Sulechów (sierż. Bogdan Zgonina) udzielali zainteresowanym szczegółowych informacji dotyczących służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych i zawodowej służby wojskowej. Ponadto obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się w Zielonej Górze. Zostały one poprzedzone mszą świętą w Konkatedrze pw. Swiętej Jadwigi w intencji ojczyzny. Po zakończeniu mszy świętej pod obeliskiem Konstytucji 3 Maja w parku im. gen. Józefa Sowińskiego po wystąpieniach okolicznościowych delegacje władz samorządowych, stowarzyszeń, wojska, policji i straży pożarnej złożyły wieńce i kwiaty.

Zdjęcia: K.Jakubowska
...................................................................................................................................................................

► Promocja w Czerwieńsku

W dniu 1 kwietnia 2011 r. 4 Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy w Czerwieńsku zorganizował Dzień Otwartych Koszar. Wojskową Komendę Uzupełnień w Zielonej Górze reprezentował kpt. Adam Wielgoś, który w sali kinowej jednostki przedstawił przybyłym uczniom możliwości jakie oferuje służba przygotowawcza, służba w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz zawodowa służba wojskowa. Przyszli maturzyści dowiedzieli się, jakie szkoły wojskowe mogą wybrać, jak przebiega rekrutacja oraz co ich czeka po ich ukończeniu, a więc jak wygląda zawodowa służba wojskowa. Odwiedzający mogli również obejrzeć sprzęt przeciwlotniczy jakim funkcjonuje obecnie jednostka.

W sobotę 16 kwietnia 2011 r. w Czerwieńsku z okazji nadchodzących św. Wielkanocnych odbył się Festyn Rodzinny na którym, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień (p. Anna Stasińska) oraz żołnierz z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku (plut. Łukasz Furmaniak) wzięli udział w promocji ochotniczych form służby wojskowej. Podczas uroczystości udzielano wyczerpujących odpowiedzi na temat służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych i zawodowej służby wojskowej. Dodatkową atrakcją był poczęstunek wojskową grochówką.

Zdjęcia: A.Stasińska
...................................................................................................................................................................

► Promocja w ZSP Sulechów

W dniu 16 marca br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze kpt. Adam Wielgoś oraz p. Anna Stasińska podczas zorganizowanych Targów Edukacyjnych promowali służbę przygotowawczą, Narodowe Siły Rezerwowe oraz zawodową służbę wojskową. Przy tej okazji licznie przybyli zainteresowani uczniowie ostatnich klas ponadgimnazjalnych szkół z Sulechowa i okolic mogli dowiedzieć się co to jest i na czym polega służba przygotowawcza, służba w NSR, jak również zasięgnąć informacji na temat szkół wojskowych prowadzących nabór na rok 2011/2012. Dodatkowo informacje na temat ochotniczych form służby wojskowej zostały w przejrzysty i skondensowany sposób przedstawione podczas kilkunastominutowego wystąpienia.

Zdjęcia: kpt. A.Wielgoś
...................................................................................................................................................................

► Promocja w Publicznym Gimnazjum Przylep

9 marca 2011r. był dniem promocji służby wojskowej w Publicznym Gimnazjum w Przylepie. Przedstawiciel komendy kpt. Adam Wielgoś oraz z st. chor. Adam Pupin (4 pplot Czerwieńsk) zaprezentowali uczniom ostatniej klasy gimnazjum możliwości jakie oferuje szkolnictwo wojskowe oraz warunki wstąpienia gimnazjalistów do służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwowych i zawodowej służby wojskowej. Zainteresowanie młodzieży było na tyle duże, że czas przeznaczony na spotkanie z młodzieżą okazał się zbyt krótki.

Zdjęcia: kpt. A.Wielgoś
...................................................................................................................................................................

► Obchody Dnia Pionierów Zielonej Góry

Z okazji Dnia Pionierów Zielonej Góry w dniu 14.02.2011r. zorganizowano punkt promocji Narodowych Sił Rezerwowych i służby zawodowej. W promocji udział wzięli przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień (mjr S. Suszalski, kpt. A.Wielgoś, A. Stasińska) oraz żołnierz z 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego w Czerwieńsku (por. T. Pryzmont). Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele p.w. Najświętszego Zbawiciela w intencji Pionierów Zielonej Góry po czym złożono kwiaty pod pomnikiem Bohaterów.

Zdjęcia: kpt. A.Wielgoś, A.Stasińska
...................................................................................................................................................................

► Uroczyste wręczenie patentów oficerskich

W dniu 18.01.2011r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zielonej Górze odbyło się uroczyste wręczenia aktów mianowania na pierwsze stopnie oficerskie (tzw. patentów oficerskich) dla żołnierzy rezerwy. Uroczystego wręczenia patentów oficerskich dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Grzegorz Dyrka w obecności kierowniczej kadry WKU. Wręczono 18 patentów oficerskich. Po wręczeniu patentów oficerskich odbyło się spotkanie wojskowego Komendanta Uzupełnień i kierowniczej kadry WKU z nowo mianowanymi oficerami. Na spotkaniu poruszono wiele aspektów służby wojskowej a w szczególności służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych, służbę przygotowawczą oraz wiele innych zagadnień związanych ze służbą wojskową i nie tylko poruszanych przez nowo mianowanych oficerów.

Zdjęcia: kpt. A.Wielgoś
...................................................................................................................................................................

► Szkolenie żołnierzy odbywających służbę przygotowawczą w JW 1517

27 grudnia 2010r. w jednostce wojskowej w Czerwieńsku odbyła się promocja Narodowych Sił Rezerwowych z żołnierzami szkolącymi się w służbie przygotowawczej. Prowadzący zajęcia st. chor. Arkadiusz Sekulski oraz p. Karolina Jakubowska z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze podczas spotkania szczegółowo omówili procedury wstąpienia do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Poruszona tematyka zajęć wzbudziła duże zainteresowanie wśród przyszłych żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, którzy zadawali szereg pytań odnośnie możliwości i warunków służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Zdjęcia: st.chor. A.Sekulski, K.Jakubowska
...................................................................................................................................................................

► Spotkanie z pracodawcami

W dniu 1 grudnia 2010r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zielonej Górze odbyło się spotkanie Wojskowego Komendanta Uzupełnień z przedstawicielami zielonogórskich zakładów pracy: Elektrociepłownia S.A., Enea S.A., PKS, Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp z o.o., Stelmet S.A., Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. W spotkaniu ponadto udział wzięli Szef i Specjalista Wydziału Rekrutacji. Celem szkolenia było zapoznanie zaproszonych gości z zasadami służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz przedstawienie świadczeń dla pracodawców z tytułu zatrudnienia żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych. Przedstawicieli pracodawców zwrócili uwagę na ograniczenia pracodawcy w stosunku do pracownika będącego żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych. Szef Wydziału Rekrutacji mjr Sławomir Suszalski szczegółowo wyjaśnił, że pracodawca może mieć korzyści z tytułu zatrudnienia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych oraz zaznaczył, że bezpieczeństwo to sprawa nas wszystkich. Spotkanie odniosło zamierzony cel, a przedstawiciele pracodawców wyszli z przekonaniem, że służba pracowników w Narodowych Siłach Rezerwowych nie będzie stanowić zagrożenia w bieżącej działalności zakładów pracy.

Zdjęcia: K.Jakubowska
...................................................................................................................................................................

► Szkolenie pracodawców

Na zaproszenie Starosty Powiatu Krośnieńskiego Pana Jacka Hoffmanna dnia 17.11.2010r. odbyło się szkolenie dla pracodawców. Jednym z tematów szkolenia które przeprowadził st. chor. A. Sekulski i K. Jakubowska było "Świadczenia pieniężne przysługujące pracodwacom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy (żołnierzy rezerwy z zasobów osobowych Narodowych Sił Rezerwowych)". Wśród zaproszonych gości na szkolenie był min. Pan Poseł na Sejm RP Marek Cebula. Szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:

• Rola i przeznaczenie NSR,
• Podstawy prawne dot. pracodawców (Dz.U. Nr 77 poz.509 z 21.04.2010r),
• Sposób obliczania poniesionych przez pracodawców kosztów,
• Koszty obejmujące wydatki z jakiego tytułu,
• Do kogo zwracają się pracodawcy o wypłatę należnych świadczeń oraz wzór wniosku.

Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze, a oferta wojska wzbudziła spore zainteresowanie wśród pracodawców.
...................................................................................................................................................................

► Szkolenie w PUP Wschowa

Dnia 09.11.2010r w Powiatowym Urzędzie Pracy Wschowa na zaproszenie Pana Dyrektora Edmunda Prekurata odbyło się szkolenie z pracownikami. Prowadzący zajęcia mjr S. Suszalski i st. chor. A. Sekulski poruszyli następujące tematy:

• Akty prawne normujące wykonywanie obowiązków w ramach NSR,
• Rola, cel i zadania Narodowych Sił Rezerwowych,
• Kto może ubiegać się o wstąpienie do NSR,
• System motywacyjny - przywileje i korzyści,
• Do kogo i jakie dokumenty składają kandydaci do NSR.

Szkolenie zainteresowało pracowników PUP Wschowa, jako jednej z form aktywizacji zawodowej dla osób poszukujących pracy na terenie administrowanym przez w/w urząd.

Zdjęcia: st.chor. A.Sekulski
...................................................................................................................................................................

► Święto JW 4408 Sulechów

W dniu 05.11.2010r w JW. 4408 Sulechów odbyły się obchody Święta Pułku. Święto 5 Lubuskiego pułku artylerii jest obchodzone dla upamiętnienia pierwszych walk artylerzystów polskich w ogarniętym walkami polsko - ukraińskim Lwowie. Miały one miejsce 7 listopada 1918 roku, kiedy to Polska bateria ostrzelała zajętą przez przeciwnika cytadelę lwowską. Ze sformowanych w tym czasie baterii został zorganizowany 5 Lwowski pułk artylerii lekkiej, którego tradycje sulechowscy artylerzyści dziedziczą. Licznie przybywająca do koszar młodzież, miała okazje zapoznać się ze służbą przygotowawczą w ramach Narodowych Siłach Rezerwowych przedstawioną przez st. chor. Arkadiusza Sekulskiego z WKU Zielona Góra, oraz podziwiać eksponowany sprzęt wojskowy.

Zdjęcia: st.chor. A.Sekulski
...................................................................................................................................................................

► Dni otwartych koszar w JW 1517 Czerwieńsk

Dnia 5 listopada 2010 roku odbyły się "Dni otwartych koszar" w 4 Zielonogórskim Pułku Przeciwlotniczym. Szef Wydziału Rekrutacji z WKU Zielona Góra spotkał się z uczniami szkoły średniej z klasą o profilu wojskowym z Czerwieńska. Dyskusja dotyczyła promocji.

• służby zawodowej,
• służby przygotowawczej w ramach NSR,
• służby w NSR,
• szkolnictwa wojskowego.
...................................................................................................................................................................

► Służba przygotowawcza

W dniu 27.09.2010r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień Zielona Góra przeprowadzono po raz pierwszy postępowanie rekrutacyjne dla osób ubiegających się o powołanie do służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych.Komisja w składzie mjr S.Suszalski, K.Jakubowska, R.Dziergowska przeprowadziła rekrutację, w drodze konkursu w oparciu o analizę złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną. Do służby przygotowawczej wnioski złożyło 15 ochotników, którzy chcą przeżyć przygodę z mundurem. Komisja po podsumowaniu zdobytych punktów rekomendowała do służby przygotowawczej 8 osób: Łukasz Kamiński, Rafał Szulc, Przemysław Kopeć, Robert Bargiel, Karolina Bagnowska, Marcin Orkowski, Marcin Bator, Wojciech Mazur.

W/w osobom Wojskowy Komendant Uzupełnień na uroczystej zbiórce wręczył karty powołania, życząc sukcesów w służbie w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Zdjęcia: K.Jakubowska
...................................................................................................................................................................

► Zakończenie Winobrania w Zielonej Górze

W dniu 11.09.2010r. na zakończenie Winobrania w Zielonej Górze, Wojskowa Komenda Uzupełnień wraz z JW 1517 Czerwieńsk zorganizowali punkt informacyjny dotyczący promocji służby wojskowej. Mieszkańcy Zielonej Góry mogli w sposób bezpośredni porozmawiać z kadrą zawodową o zmianach zachodzących w Wojsku Polskim, oraz o możliwościach i warunkach służby wojskowej, w tym w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Zdjęcia: mjr S.Suszalski
...................................................................................................................................................................

► Uroczystości z okazji Święta Wojsk Przeciwlotniczych

01 września 2010r. na Placu Bohaterów Westerplatte w Zielonej Górze odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojsk Przeciwlotniczych, Dnia Kombatanta oraz 71 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Organizatorem uroczystości był 4. Zielonogórski Pułk Przeciwlotniczy z Czerwieńska. W trakcie uroczystości dokonano wyróżnień i odznaczeń, odczytano Apel Pamięci, a żołnierze 1. baterii 4. pułku oddali salwę honorową z 23mm zestawu przeciwlotniczego ZUR-23-2KG. Mieszkańcy miasta mieli możliwość obejrzenia sprzętu będącego na wyposażeniu zielonogórskiego pułku. Podczas uroczystości osoby zainteresowane służbą w Narodowych Siłach Rezerwowych mogły uzyskać szczegółowych informacji na temat przywilejów i korzyści z tytułu wstąpienia do NSR, obejrzeć sprzęt wojskowy oraz spróbować grochówki wojskowej. Ofertę wojska prezentowali: p. K. Jakubowska, A. Stasińska oraz przedstawiciele z jednostki wojskowej w Czerwieńsku.

Zdjęcia: K.Jakubowska
...................................................................................................................................................................

► Święto Wojska Polskiego w Sulechowie

15 sierpnia 2010r. podczas uroczystości z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego w Sulechowie kpt. Adam Wielgoś z WKU Zielona Góra oraz sierż. Bogdan Zgonina z jednostki wojskowej w Sulechowie promowali służbę zawodową i Narodowe Siły Rezerwowe. Zainteresowani oprócz uzyskania szczegółowych informacji mogli obejrzeć prezentowany sprzęt wojskowy, porozmawiać z żołnierzami korpusu szeregowych zawodowych obecnie pełniącymi służbę. W porze obiadowej chętni byli częstowani tradycyjną grochówką wojskową oraz kiełbasą z grilla ze zorganizowanej na rynku kuchni polowej.

Zdjęcia: kpt. A.Wielgoś
...................................................................................................................................................................

► Targi Edukacji Zawodowej w Lubuskiej Komendzie OHP

W dniu 11.05.2010r. w siedzibie Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze odbyły się Targi Edukacji Zawodowej. Na imprezie zaprezentowało się dziesięć szkół z Zielonej Góry i Żar, m.in.: Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, Lubuska Szkoła Zdrowia Publicznego, Łużycka Szkoła Humanistyczna. Nie zabrakło też przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze, której stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży:

"Mam nadzieję, że uda mi się dostać do klasy wojskowej w Czerwieńsku. To opłacalny interes, bo wojsko dobrze płaci - przekonuje Kacper Ziółkowski", który chce zostać żołnierzem zawodowym.

"Wojsko to gwarancja zatrudnienia i bardzo ciekawa, ekscytująca praca. Poza tym nie ukrywam, że pociąga mnie mundur - mówi Ewelina Olejarz z Zespołu Szkół Elektronicznych."

Rzeczywiście współczesne wojsko, choć nie przymusowe jest bardzo atrakcyjne dla młodego człowieka: dysponuje mieszkaniami służbowymi i płaci na czas….

"Rzeczywiście młodzi ludzie garną się teraz do wojska. Najczęściej pytają o tryb i warunki powołania do służby. Przyciąga ich pewna praca w niepewnych czasach i dobre warunki socjalne, które oferujemy, m.in. mieszkania" – przyznaje st. chor. Arkadiusz Sekulski, który reprezentował na targach WKU. Szeroko na ten temat opisywała Gazeta Lubuska www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article

Zdjęcia: st.chor. A.Sekulski, A.Stasińska
...................................................................................................................................................................

► Promocja Wojska w Przylepie

W dniu 30.04.2010r. odbyło się spotkanie z młodzieżą szkoły gimnazjalnej w m. Przylep. Celem spotkania była promocja zawodowej służby wojskowej poprzez wojskowe szkolnictwo zawodowe (szkoły oficerskie i podoficerskie). Zasady i tryb odbywania służby wojskowej w jednostkach wojskowych omówili: st. chor. Arkadiusz Sekulski z WKU Zielona Góra i przedstawiciel Jednostki Wojskowej 1517 Czerwieńsk. Promocja służby wojskowej wzbudziła duże zainteresowanie wśród młodzieży co odzwierciedliło się w zadawanych pytaniach dot. szczegółów pracy wojsku.

Zdjęcia: st.chor. A.Sekulski
...................................................................................................................................................................

► Rozmowy z ochotnikami planującymi wstąpić w szeregi NSR

W ramach prowadzonego naboru do Narodowych Sił Rezerwowych, pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze przedstawiają kandydatom ofertę nowej ochotniczej formy służby wojskowej, proponując wstąpienie do grupy żołnierzy dobrze wyszkolonych, doświadczonych, chętnych brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, likwidacji ich skutków i innych zadaniach. Oferta cieszy się dużym zainteresowaniem. Ochotnicy zdecydowani do wstąpienia w szeregi NSR nie mogą się doczekać, kiedy włożą mundur i rozpoczną swoją przygodę z wojskiem !!!

 

Specjalista Wydziału Rekrutacji Karolina Jakubowska szczegółowo wyjaśnia zasady służby żołnierzy NSR.

Zdjęcia: st.chor. A.Sekulski
...................................................................................................................................................................

► Rozpoczął się nabór do Narodowych Sił Rezerwowych w 5 Pułku Artylerii w Sulechowie

Zainteresowani żołnierze rezerwy (po odbytej zasadniczej służbie wojskowej) którzy chcą wstąpić do Narodowych Sił Rezerwowych proszeni są o osobisty lub telefoniczny kontakt z WKU Zielona Góra lub bezpośrednio z jednostką wojskową (JW 4408 Sulechów ul. Wojska Polskiego 1 tel. 68 4569644).
...................................................................................................................................................................

► Kolejny nabór do Korpusu Szeregowych Zawodowych w 5 Pułku Artylerii w Sulechowie

Informuję, że obecnie nabór do korpusu szeregowych zawodowych prowadzi 5 Pułk Artylerii w Sulechowie przy ul. Wojska Polskiego 1, tel. 68 4569644. W każdy poniedziałek o godz. 9.00 odbywa się kwalifikowanie (egzamin z WF oraz rozmowa z przedstawicielem dowódcy JW.).
Żołnierze rezerwy (po odbytej zasadniczej służbie wojskowej) powinni zabrać ze sobą:

• Książeczkę wojskową (dowód osobisty);
• Prawo jazdy;
• Świadectwo ukończeni szkoły;
• Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje przydatne w wojsku;
• Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu z WF;
• Strój sportowy.
...................................................................................................................................................................

► Szkolenie - Narodowe Siły Rezerwowe

W dniu 16.04.2010r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zielonej Górze odbyło się szkolenie z kadrą i pracownikami wojska na temat funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych, na którym zostały szczegółowo omówione n/w zagadnienia:

• Zasady pełnienia czynnej służby w ramach NSR;
• Zasady nadania przydziałów kryzysowych;
• Zasady zawierania kontraktów z ochotnikami do NSR;
• Świadczenia dla żołnierzy na przydziałach kryzysowych;
• Świadczenia dla pracodawców zatrudniających żołnierzy itp.

Powyższe szkolenie miało na celu przygotowanie pracowników do realizacji nowego zadania jakim jest tworzenie Narodowych Sił Rezerwowych.

 

Zdjęcia: K.Łada
...................................................................................................................................................................

► Promocja Wojska w Zielonej Górze

W dniach 9-10 lutego 2010r. przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze uczestniczyli w VIII Targach Edukacyjnych Absolwent skierowanych do młodzieży i przyszłych studentów.

Uczestnictwo w takim przedsięwzięciu daje możliwość przekazania szerokiej oferty wojska zarówno edukacyjnej jak i pracy. Bardzo duża liczba odwiedzających nasze stoisko daje podstawy do stwierdzenia, że młodzież jest żywo zainteresowana i chętna do związania się z wojskiem. Każdy zainteresowany otrzymał pełną informację z zakresu możliwości kształcenia w szkołach wojskowych, zasad ubiegania się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej i warunków jej pełnienia, czy też zasad rekrutacji do Narodowych Sił Rezerwowych. Oprócz informacji wręczano różnego rodzaju foldery i materiały reklamowe.

Ofertę wojska prezentowali: kpt. Adam Wielgoś, st. chor. Arkadiusz Sekulski, Pani Anna Ceglewska, Pani Magdalena Zamrzycka.

 

Zdjęcia: kpt. A.Wielgoś, st.chor. A.Sekulski
...................................................................................................................................................................

► Edukacja dla bezpieczeństwa

Nowelizacja dwóch ustaw z 22 maja 2009r o powszechnym obowiązku obrony RP oraz ustawy o kulturze fizycznej, która została opublikowana 23 czerwca 2009r. (Dz. U. nr 97, poz. 801) wprowadziła zapis,
że od 1 września 2009r wszyscy uczniowie pierwszej klasy gimnazjum rozpoczną naukę nowego przedmiotu
pt. "Edukacja dla obronności” w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

W kolejnym roku szkolnym, nauką tego przedmiotu objęci będą uczniowie II klasy gimnazjum, a w następnym - III klasy. Natomiast od roku szkolnego 2012/2013 "Edukacja dla bezpieczeństwa” trafi do zasadniczych szkół zawodowych, liceów oraz technikum.

Nowe brzmienie otrzymał art. 4 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP - „w ramach powszechnego obowiązku obrony obywatele polscy są obowiązani do pełnienia służby wojskowej, służby w obronie cywilnej, odbywania edukacji dla bezpieczeństwa, uczestniczenia w samoobronie ludności, pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych oraz do wykonywania świadczeń na rzecz obrony – na zasadach i w zakresie określonych w ustawie”.