Strona Główna BIP Strona Główna
► Szkolenie kandydatów TSW
 
SZKOLENIE PODSTAWOWE TSW  - 16 DNI

SYSTEM SZKOLENIA WOT

TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA będzie pełniona rotacyjnie (co najmniej dwa dni
w miesiącu w jednostce wojskowej) oraz dyspozycyjnie (poza jednostką wojskową, w gotowości
do stawienia się do służby rotacyjnej).

Żołnierzowi pełniącemu terytorialną służbę wojskową rotacyjnie przysługuje uposażenie zasadnicze:

  • za każdy dzień pełnienia TSW rotacyjnie,
  • dodatek za gotowość bojową.

LP.

STOPIEŃ WOJSKOWY

2 DNI ĆWICZEŃ
 (ZŁ)

DODATEK ZA GOTOWOŚĆ BOJOWĄ
(ZŁ)

RAZEM
ZA MIESIĄC (ZŁ)

1.

szeregowy
(marynarz)

182,40

320,00

502,40

2.

starszy szeregowy
(starszy marynarz)

188,80

320,00

508,80

3.

kapral
(mat)

208,00

320,00

528,00

4.

starszy kapral
(starszy mat)

211,20

320,00

531,20

5.

plutonowy
(bosmanmat)

214,40

320,00

534,40

6.

sierżant
(bosman)

220,80

320,00

540,80

7.

starszy sierżant
(starszy bosman)

224,00

320,00

544,00

8.

młodszy chorąży
(młodszy chorąży marynarki)

230,40

320,00

550,40

9.

chorąży
(chorąży marynarki)

236,80

320,00

556,80

10.

starszy chorąży
(starszy chorąży marynarki)

246,40

320,00

566,40

11.

starszy chorąży sztabowy
(st. chor. sztab. mar.)

252,80

320,00

572,80

12.

podporucznik
(podporucznik marynarki)

268,80

320,00

588,80