Strona Główna BIP Strona Główna
► Rok 2017
 

► Ćwiczenia wojskowe w WKU

W dniach 04-06.10.2017 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Zielonej Górze odbyły się ćwiczenia żołnierzy rezerwy. W szkoleniu uczestniczyli oficerowie i podoficerowie powoływani do pełnienia służby po ogłoszeniu mobilizacji. Ćwiczenia przygotowały żołnierzy rezerwy do wykonywania zadań na stanowiskach służbowych zgodnie z nadanymi przydziałami mobilizacyjnymi. W trakcie ćwiczeń żołnierze zapoznali się ze służbą w WKU, wykonywanymi zadaniami, odbyli strzelania z broni etatowej oraz uczestniczyli w treningu sztabowym WKU. Pogoda dopisała tak jak w zeszłym roku - była taktyczna. Ale nasi żołnierze są twardzi jak granit.
Serdecznie dziękujemy za wspaniały wysiłek dla naszej Ojczyzny.

Tekst: mjr W. Frydrych
Zdjęcia: A. Sekulski
..................................................................................................................................................................

► Promocja w Zespole Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

W dniu 29 listopada 2017 r. przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze Pani Anna STASIŃSKA przeprowadziła z uczniami klas III i IV Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze zajęcia na temat "SZKOLNICTWO WOJSKOWE I OCHOTNICZE FORMY SŁUŻBY WOJSKOWEJ".

zdjęcia: A. Stasińska
Tekst: A. Stasińska
..................................................................................................................................................................

► Promocja służby wojskowej w LO Sulechów

12 września 2017 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie Katarzyna ŁADA specjalista Wydziału Rekrutacji przeprowadziła zajęcia z młodzieżą z klasy wojskowej na temat „Uregulowań prawnych służby wojskowej- zawodowej i terytorialnej” z godnie z wprowadzonym przez Ministerstwo Obrony Narodowej programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych „Edukacja Wojskowa”.

 

Tekst: K. Łada
Zdjęcia: kpt. J. Litwa
..................................................................................................................................................................

► Przekazanie obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze

25 sierpnia 2017 r. odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania obowiązków Wojskowego Komendanta Uzupełnień majorowi Wojciechowi FRYDRYCHOWI, który czasowo będzie pełnił tę funkcję. Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej płk Grzegorz DYRKA objął stanowisko szefa WSzW w Zielonej Górze.

Tekst: K. Łada
Zdjęcia: K. Łada
..................................................................................................................................................................

► W ZIELONEJ GÓRZE UCZCZONO PAMIĘĆ OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

W poniedziałek 10 kwietnia na Cmentarzu Komunalnym w Zielonej Górze przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej odbyły się uroczystości upamiętniające 96 ofiar polskiej delegacji, które zginęły w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w drodze do Katynia.

Obchody na zielonogórskiej nekropolii rozpoczęły się o godzinie 8.41 od dźwięku syren strażackich, które rozległy się na cmentarzu i w całym mieście.

Dalsze uroczystości odbyły się zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Oficer 4 pułku odczytał Apel Pamięci, a dla upamiętnienia pamięci ofiar katastrofy w jej 7. rocznicę oddane zostały salwy honorowe.

W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich organizacje kombatanckie, harcerze i mieszkańcy miasta. Wojewódzki Sztab Wojskowy i Wojskowa Komenda Uzupełnień reprezentowane były przez żołnierzy i pracowników. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zielonej Górze złożyli wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ofiary katastrofy smoleńskiej.

Tekst: mjr G. Dyl
Zdjęcia: M. Wasilewski
..................................................................................................................................................................

► Kwalifikacja wojskowa 2017

W dniu 10 marca 2017 roku rozpoczęliśmy kwalifikację wojskową dla powiatu krośnieńskiego. Do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Krośnie Odrzańskim stawi się w tym roku około 400 osób. Są to mężczyźni urodzeni w 1998 roku, mężczyźni nie posiadający określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej i ochotniczki, które wiążą swoją przyszłość ze służbą wojskową. Osoby stające do kwalifikacji wojskowej mają orzekaną zdolność do czynnej służby wojskowej, zakładaną ewidencję wojskową oraz wydawany wojskowy dokument osobisty. Podczas trwania kwalifikacji przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień p. Katarzyna Łada i p. Arkadiusz Sekulski promują ochotnicze formy służby wojskowej. Osobom zainteresowanym wyjaśniają zasady podjęcia służby przygotowawczej w ramach NSR, zachęcają do nauki w szkołach wojskowych jak i służby zawodowej. Ratownicy z 44 wojskowego Oddziału Gospodarczego przeprowadzają zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz promują zdrowy tryb życia.

Tekst: K. Łada
Zdjęcia: K. Łada
..................................................................................................................................................................