Strona Główna BIP Strona Główna
► Przepisy prawne
 

Zawodowa służba wojskowa - wykaz aktów prawnych

 

  • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy  zawodowych (Dz.U. 2018 poz. 173);
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej. (Dz.U. 2015 poz. 1299);
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (Dz.U. 2014 poz. 1292).