Strona Główna BIP Strona Główna
► Akty prawne
 

Służba okresowa - wykaz aktów prawnych

 

 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017 r., poz. 1430 t.j.);

 • Rozporządzenie MON z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej
  (Dz.U. z 2015 poz. 36);

 • Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe
  (Dz.U. z 2010 Nr 145, poz. 971);

 • Rozporządzenie MON z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej
  (Dz.U. z 2015, poz.842);

 • Rozporządzenie MON z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym
  (Dz.U. z 2016, poz. 1656 j.t.
  );