Strona Główna BIP Strona Główna
► Przepisy prawne
 

Służba okresowa - wykaz aktów prawnych

 

  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017 r., poz. 1430 z poz. zm.);

  • Rozporządzenie MON z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 36);

  • Rozporządzenie RADY MINISTRÓW z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe
    (Dz.U. z 2010 Nr 145, poz. 971).