Strona Główna BIP Strona Główna
Charakterystyka OT
 

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ

"ZAWSZE GOTOWI , ZAWSZE BLISKO"

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

 Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Sformowane zostały :

  • 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej w Białymstoku
  • 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej w Lublinie
  • 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej w Rzeszowie

Utworzenie obrony terytorialnej to proces długofalowy, poprzedzony żmudną analizą i planowaniem. W celu zapewnienia efektywności oraz elastyczności w zakresie naboru, finansowania, wyposażenia i szkolenia niezbędnym jest jego rozłożenie na najbliższe lata.

Docelowo w Polsce ma zostać utworzonych 17 brygad obrony terytorialnej. Poniższe zestawienie ilustruje rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych, rodzaju wojsk:

  • 1 lipca 2016 powstało Biuro ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej. Do końca 2017 roku przekształci się ono w Dowództwo Obrony Terytorialnej z siedzibą w Warszawie.
  • Sformułowane zostały struktury 3 Brygady Obrony Terytorialnej, skoncentrowane kolejno w rejonach: Rzeszowa, Białegostoku i Lublina.
  • Przed końcem 2017 roku powstaną trzy kolejne brygady obrony terytorialnej (dwie na terenie województwa mazowieckiego i jedna na terenie województwa warmińsko - mazurskiego).
  • Przed końcem 2018 roku zostanie utworzone siedem kolejnych brygad obrony terytorialnej w województwach pomorskim, kujawsko – pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, wielkopolskim, śląskim.
  • Czwarty – ostatni etap formowania WOT rozpocznie się na początku 2019 roku i obejmie cztery województwa na zachodniej ścianie naszego kraju: opolskie, dolnośląskie, lubuskie oraz zachodniopomorskie.

Sformowanie ostatnich brygad nie jest równoznaczne z zakończeniem rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej. Szacuje się, że cały system zostanie ostatecznie zbudowany do 2021 roku. 

  

HARMONOGRAM FORMOWANIA BRYGAD WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W LATACH 2016-2019

Punkt informacyjny na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej

WSzW w Zielonej Górze 
tel. 261 648 532 lub 261 648 512

www.wszwzielonagora.wp.mil.pl

e-mail: wszwzgora.rekrutacja@ron.mil.pl


Punkt informacyjny w Wojskowej Komendzie Uzupełnień

w Zielonej Górze

tel. 261 648 552 lub 261 648 332

e-mail: wkuzielonagora.rekrutacja@ron.mil.pl