Strona Główna BIP Strona Główna
► Status prawny
 

Podstawy prawne funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Zielonej Górze

 

 

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej
 (Dz. U. z 2013 r., poz. 743)
 
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony  Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r.
w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1433).